We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Program Czyste Powietrze i wsparcie finansowe na termomodernizację twojego domu – wszystko co musisz wiedzieć!

W ostatnim czasie sporo mówi się o jakości powietrza w Polsce. Niestety sytuacja jest bardzo zła, a każdego roku z powodu smogu i słabej jakości powietrza notuje się wzrost zgonów oraz poważnych chorób układu oddechowego, ale także układu krążenia. Wszystkie te negatywne skutki dla zdrowia pociągają za sobą wyższe koszty leczenia obywateli, dlatego w interesie państwa leży walka ze złej jakości powietrzem i ochrona środowiska naturalnego. W tym kierunku zmierza także i Polska. Jednym z instrumentów działalności państwa w obszarze jakości powietrza jest ogólnopolski Program Czyste Powietrze. Czym jest i co oferuje Program? Kto może zostać jego beneficjentem, jaki jest jego cel i jak to się właściwie ma do stolarki otworowej? Tym wpisem postaramy się szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Termomodernizacja - dofinansowanie na wymianę stolarki

Zakres wsparcia w ramach rządowego programu czyste powietrze

Dotację można uzyskać na działania zmierzające do kompleksowej modernizacji domów w obszarze:

 • wymiany okien, drzwi zewnętrznych i balkonowych oraz bram garażowych na bardziej energooszczędne,
 • prac dociepleniowych (na przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montażu i modernizacji instalacji ogrzewania,
 • montażu i modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych i instalacji (kotłów, pomp ciepła itp.),
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

 • W ramach programu inwestor ma do wyboru trzy opcje podstawowego poziomu oraz dwie opcje podwyższonego poziomu dofinansowania, z których każda różni się działaniami podjętymi w ramach wsparcia oraz kwotą dofinansowania.

 • Obowiązująca od stycznia 2022 roku trzecia część programu „Czyste Powietrze” wprowadza nową grupę beneficjentów o najniższych dochodach. Objęci są nią osoby, których miesięczne dochody na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczają 900. W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego, miesięczny dochód nie może być większy niż 1260 zł.Najwyższą kwotą dofinansowania termomodernizacji budynku będą objęte również osoby, które mają ustalone: prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego; Dla tych osób dofinansowanie z programu Czyste Powietrze może wynieść do 90% kosztów.


Przykładowe opcje:

01

OPCJA 1

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych/bram garażowych
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
02

OPCJA 2

 • zakup i montaż kotłowni gazowej
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
03

OPCJA 3

 • Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

Przykładowe opcje dla rozszerzonego poziomu dofinansowania:

01

OPCJA 1

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż kotłowni gazowej
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
02

OPCJA 2

 • przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
03
Jak skorzystać z dofinansowania na wymianę okien

Dlaczego warto złożyć wniosek?

Decydując się na termomodernizację domów inwestor przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz do poprawy jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Polski. Realizacja celu głównego programu czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w istotny sposób wpłynie na komfort życia ogółu społeczeństwa. Co ważne, dotacje obejmują również prace termomodernizacyjne, czyli wszystkie działania mające na celu uszczelnienie i ocieplenie budynku, tak aby do jego ogrzania była potrzebna mniejsza ilość energii, co z kolei przekłada się na oszczędności gospodarstwa domowego.

 • Kto może skorzystać z dofinansowania? Z dofinansowania może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego.
 • Jak uzyskać dofinansowanie z programu czyste powietrze? Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren konkretnego województwa w którym zlokalizowany jest budynek.
 • Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? Wniosek składa się w formie elektronicznej poprzez podstronę internetową dedykowaną beneficjentom Programu na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) lub poprzez serwis gov.pl.
 • Poziom dofinansowania. Kwota dofinansowania jest zależna od wyboru jednej z trzech opcji podstawowych dofinansowania lub jednej z dwóch opcji podwyższonego dofinansowania. W podstawowej formie dofinansowania w przypadku opcji pierwszej kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł. W przypadku opcji drugiej kwota maksymalna to 25 000 zł, a trzeciej 10 000 zł. • W podwyższonym poziomie dofinansowania w opcji pierwszej, maksymalna kwota dotacji wynosi 37 000 zł. W opcji drugiej maksymalna dotacja może wynieść 15 000 zł. Natomiast nowa grupa dofinansowania, wprowadzona w styczniu 2022 roku, która przedstawi najniższe dochody może łącznie otrzymać dotację w kwocie 69 000 zł.
 • Instrukcja wypełniania wniosku. Wypełniając wniosek przez podstronę WFOŚIG, wnioskodawca tworzy swoje indywidualne konto w Portal Beneficjenta. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go drogą elektroniczną inwestor zobowiązany jest do wydrukowania wniosku i przesłania go wraz z załącznikami i podpisem do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nieco inaczej instrukcja postępowania wygląda podczas wysyłania wniosku poprzez serwis gov.pl. W tym przypadku wnioskodawca potwierdza jego autentyczność kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej.
 • Łączenie dotacji z innymi programami. Od 1.01. 2022 r. uwzględniono możliwość finansowania z programu „Czyste Powietrze” przedsięwzięć, które dotowane są również z innych programów gminnych gdzie wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Inwestor może więc łączyć dotację np. z programem Stop Smog.
Okna i drzwi spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Nasze produkty spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Termomodernizacja budynku to między innymi wymiana stolarki na taką, która zapewni jak najniższe straty ciepła. Od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych oraz bram garażowych wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Aktualnie wartość współczynnika U (max) [W/m2K] nie może być większa niż:

 

1. Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane
U (max) ≤ 0,9 [W/m²K]
W pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie temperatura wynosi powyżej 16°C

2. Drzwi zewnętrzne i segmentowe bramy garażowe
U (max) ≤ 1,3 [W/m²K]

Planując termomodernizację budynku inwestor zobowiązany jest zatem wymienić stolarkę na taką, która spełnia powyższe wymagania. Oferta DAKO w zakresie stolarki PVC, drewnianej oraz ślusarki aluminiowej bogata jest w nowoczesne energooszczędne rozwiązania.

Powiązane produkty

Bezpieczeństwo i najlepsza izolacja termiczna, także w wersji narożnej.

Duże możliwości w trzech wariantach systemu: standard (także w opcji narożnej), z ukrytym skrzydłem i ppoż.

prestiżowe rozwiązania z aluminium

Segmentowe bramy garażowe z ciepłym panelem thermo grubości 60 mm

Segmentowe bramy garażowe z panelem grubości 40 mm

Topowa seria z kompleksowym pakietem korzyści

Okna drewniano - aluminiowe w 8 wariantach wykończenia

Ciepły wymiar innowacji

Nowy standard! Optymalne parametry użytkowe zgodne z wymogami

Sprawdzone okna na profilach klasy B

Klasyczne wykończenie profilu 78 mm

Klasyczne wykończenie profilu 78 mm z zewnętrzna nakładką aluminiową 

Rustykalne wykończenie profilu 78 mm

Klasyczne wykończenie profilu 92 mm z zewnętrzną nakładką aluminiową

Klasyczne wykończenie profilu 92 mm

Rustykalne wykończenie profilu 92 mm

Może Cię również zainteresować:

Sprawdź gdzie kupić nasze produkty