We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Certifiering enligt ISO 14001 på DAKO

Senaste nytt Produktnyheter

Bedöm:
Kommentera

ISO 14001 är en serie standarder som handlar om hur företag ska organisera sitt miljöledningssystem och som syftar till att stödja företag och organisationer att begränsa eller eliminera de negativa effekterna av deras verksamhet på miljön. Ett medvetet förhållningssätt till ekologi är ett viktigt mål även för varumärket DAKO och att förbereda och anpassa organisationen till kraven i ISO 14001 och klara certifieringsprocessen ska därför vara våra prioriteringar i företagets planer för den närmaste framtiden.

De grundläggande målen med att införa standarden i företaget är följande:

  • Organisera företagets miljöledningsarbete: minska vårt avfall, minska kostnaderna, spara på energi och hantera råvaror på ett rationellt sätt
  • Stödja företagets miljöarbete
  • Stödja initiativ som kan minska organisationens negativa miljöeffekter och förhindra föroreningar
  • Eliminera ekologiska risker och förbereda för att reagera om sådana risker uppstår

Vilka är fördelarna med certifiering enligt ISO 14001?

Miljövård är oupplösligt kopplad till upprätthållande av säkerheten i arbetsmiljön, och ökade standarder inom dessa två områden är redan en integrerad del av företagens sociala ansvar. Att anpassa företagets viktiga verksamhetsområden till de internationella kraven i standarden ger DAKO tillfälle att bygga en positiv bild av företaget samt öka företagets ekologiska trovärdighet och därmed få större förtroende för varumärket och ett större antal kunder.

Att ha en internationell miljöcertifiering är också en möjlighet att öka företagets konkurrenskraft och prestation samt få reella, positiva effekter till följd av miljöarbetets effekter på arbetsmiljön och lokalsamhället.

Kommentarer

Du kanske också gillar:

Produktnyheter

Premiera av DAKO! DA-SkyLine skjutdörrar med dold karm

Glas med imponerande dimensioner och obegränsad bredd som suddar ut gränsen mellan vad som är inom och utanför? Nu är det möjligt! Vi presenterar en absolut nyhet på marknaden för glidlösningar av aluminium – altandörrar med en dold karm som ger panoramautsikt utan begränsningar!

Produktnyheter

DAKO snickeri med SUNCOOL vindrutor

Moderna glas- och terrasserade dörrlösningar som ger ytterligare fördelar, växer popularitet bland kunder och investerare, vilket leder till ökad tillgänglighet också när det gäller priserbjudanden.

Produktnyheter

Fönster och dörrar från DAKO med tunn fog V-perfect

Produktens utseende är en av de viktigaste egenskaperna som du lägger märke till när du köper nya fönster eller dörrar. Vi gör vårt yttersta för att tillhandahålla allt bättre lösningar som uppfyller våra kunders växande krav. Därför har vi höjt och förbättrat standarden för fogar i utavlda serier av PVC-fönster och dörrar och erbjuder våra kunder en modern lösning: tunn fog V-perfect (s.k. osynlig fog).

Produktnyheter

DAKOs nya standard! Fönsterserien DPQ – 76

Förändrade förväntningar av våra kunder som är allt mer ansvarsfulla när det gäller värmeisolering och förändringar i byggreglerna, som gradvis ställer krav på bättre fönsterparametrar, påverkar utbudet av våra produkter. Vi presenterar vår NYHET: fönsterserien DPQ – 76 som baserar på högkvalitativa, 5 kammarprofiler i klass A, 76 mm tjock.