We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Certifikácia ISO 14001 vo firme DAKO

Novinky Zo života firmy

Ohodnoť:
Komentovať

Norma ISO 14001 je súbor predpisov týkajúcich sa organizácie systému environmentálneho manažérstva vo firme, ktoré sú určené na podporu spoločností a organizácií pri znižovaní alebo eliminovaní negatívnych účinkov ich činností na prírodné prostredie. Uvedomený prístup k problematike ekológie je dôležitým cieľom aj pre značku DAKO, a preto je prioritou budúcich akcií našej firmy príprava a prispôsobenie organizácie požiadavkám normy ISO 14001 a pozitívny prechod certifikačným procesom.

Základné ciele zavedenia štandardu vo firme sú:

  • Organizácia aktivít firmy súvisiacich s ochranou životného prostredia: znižovanie množstva odpadu, znižovanie nákladov, ako aj úspora energie a racionálne hospodárenie so surovinami
  • Podpora aktivít firmy v oblasti ochrany životného prostredia
  • Podpora iniciatív, ktoré môžu znížiť negatívny vplyv organizácie na životné prostredie a zabrániť znečisťovaniu
  • Eliminácia ekologickej hrozby a príprava na reakciu v prípade jej výskytu

Aké sú výhody certifikácie ISO 14001?

Starostlivosť o životné prostredie je neoddeliteľne spojená s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci a zvyšovanie štandardov v týchto dvoch oblastiach je už neoddeliteľnou súčasťou sociálnej zodpovednosti podnikov. Pre DAKO je prispôsobenie významných oblastí činnosti medzinárodným požiadavkám normy príležitosťou na vybudovanie pozitívneho imidžu firmy a zvýšenie jej ekologickej dôveryhodnosti, ako aj zvýšenia jej dôvery v značku, čo sa prejaví vo väčšom počet zákazníkov.

Získanie medzinárodného environmentálneho certifikátu je tiež príležitosťou na zvýšenie konkurencieschopnosti a úspechov firmy, ako aj skutočných pozitívnych prínosov vyplývajúcich z dopadu opatrení prijatých na pracovné prostredie a miestnu komunitu.

Pripomienky

Mohlo by sa vám páčiť:

Zo života firmy

Nový showroom a výrobná hala DAKO

Rastúci počet príjemcov komplexnej ponuky výrobkov značky DAKO a neustále rastúci podiel exportného predaja sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi rozhodnutie o rozšírení firmy a rozšírení jej využiteľnej plochy.

Zo života firmy

Je to tu! Nová výrobná hala Dako

Práce prebiehajúce od augusta 2016 pri rozšírení výrobnej infraštruktúry DAKO sa skončili. Investícia je spojená s dynamickým rozvojom, ktorý je výsledkom rastu predaja a stálym rozširovaním ponuky výrobkov. Všetky aktivity boli dokončené podľa harmonogramu. Za necelý rok bola postavená nová výrobná hala a sklad, ktoré rozšíria existujúci povrch DAKO o cca 5 200 m². V rámci investície vznikla taktiež sprievodná infraštruktúry spolu s územným r...