We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Kapitálová skupina LC CORP

Miesto: Wrocław, ul. Potokowa

Investícia: Multi-rodinného bývania

Hlavný investor: Tulcon S.A

Použité výrobky: plastové okná, hliníkové konštrukcie a rolety

Prezentované technologické a funkčné predpoklady boli splnené. Výrobky sú vysoko kvalitné, bezchybne fungujú a tvoria silu dokončeného zariadenia.

Jarosław Grygosiński - splnomocnenec spoločnosti
Riaditeľ rezidenčných projektov