We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Vybrat další
lang background
načítaní

Nová předváděcí místnost a výrobní hala DAKO

Aktuality Firemní život

Vyhodnoť:
Okomentovat

Rostoucí počet příjemců komplexní nabídky výrobků značky DAKO a stále zvyšující se účast prodeje do zahraničí jsou hlavními faktory ovlivňujícími rozhodnutí o rozšíření společnosti a zvýšení její podlahové plochy.

Realizace plánovaného delší dobu projektu byla zahájena v březnu, jak vysvětluje předseda představenstva DAKO - Jerzy Studziński:

Dlouho jsme přemýšleli o volbě nejlepšího pro tuto investici okamžiku – hlavně z důvodu na nejistou a neustále se proměňující situaci spojenou s pandemií COVID-19, jsme zohlednili různé scénáře aktivit. Navzdory překážkám způsobeným omezeními a opatřeními, stavební obor se má docela dobře, co přímo ovlivňuje poptávku po výplních stavebních otvorů. Při zohlednění dalších plánů vývoje firmy a pro zajištění možnosti obsluhy stále rostoucího počtu objednávek jsme se rozhodli jednat odvážně a investovat do dalšího rozšiřování infrastruktury.

První fáze rozšíření výrobní a skladové plochy byla uskutečněná v roce 2017 a umožnila zvýšení výrobní kapacity závodu, především v rámci PVC výplní stavebních otvorů a hliníkových systémových konstrukcí. Současná investice zajišťuje DAKO přes 10 tis. m2 dodatečné plochy, a její uskutečnění má za účel zvýšení efektivity přepravní a skladové obsluhy a výrobní kapacity včetně rozšíření a dostavby kancelářského a administrativního zázemí.

Rozvoj prodeje a růst výroby je přímo spojen s nutností zajištění příslušné úrovně obsluhy a infrastruktury umožňující odborné jednání v různých oblastech. To pravě z důvodu rostoucího počtu zaměstnanců a aktivit spojených s rozvíjením vývozních trhů, v rámci investice bude také rozšířena kancelářská budova a vznikne moderní předváděcí prostor.

Jako vysvětluje Marketingový ředitel DAKO, Anna Studzińska: Nová kancelářská budova byla navržená s ohledem jeho předváděcí funkce – na cca 1000 m2 vznikne zde předváděcí místnost pro prezentaci výrobků DAKO, a prostor bude navíc přizpůsoben k pořádaní školení, setkání a konferencí. Naše dlouhodobé zkušenosti mj. s účastí na veletrzích a setkáváním se zákazníky jednoznačně naznačují, že přímý kontakt, odborná a komplexní prezentace produktové nabídky formou, která zákazníkům umožňuje „živé” hodnocení kvality, je klíčem k efektivní prodeji.

V rámci projektu vznikne také doprovodní infrastruktura včetně uspořádání areálu kolem haly, tj. výstavby parkoviště, příjezdových komunikací a manipulačních ploch. Předpokládáme ukončení stavebních práci na konec letošního roku.

 

Komentář

Může vás také zajímat:

Firemní život

DAKO s certifikátem ISO 14001!

S radostí informujeme, že Společnost DAKO úspěšně podstoupila vnější, přísný audit a získala certifikát v rámci normy ISO 14001!