We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Vybrat další
lang background
načítaní

Politika soukromí

Tato webová stránka www.dako.eu je podporována společností Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (dále “DAKO”). Právní upozornění stanovuje podmínky týkající se používání webových stránek a vztahuje se na všechny jeho uživatele. Používáním stránky jakýmkoli způsobem akceptujete tyto podmínky.

1. Autorská práva

Obsah internetové stránky DAKO je chráněn autorskými právy. Není povoleno kopírování, duplicity, dotlačanie, kopírování na jiné elektronické nosiče, zveřejňování, vysílání nebo přenášení jakýchkoli textů, obrázků, grafiky, loga, tlačítka, ikony a obrazy, stejně jako výběr a uspořádání těchto prvků a všechny zdrojové kódy a software pro jakékoliv komerční nebo veřejné účely bez předchozího souhlasu DAKO.
Části internetové stránky mohou kopírovat a tisknout pouze k soukromým účelům pro nekomerční účely.
Tímto souhlasíte používat tuto stránku pouze pro účely v souladu se zákonem.

2. Ochranné známky

Obsah internetové stránky, včetně všech informací, logo, obchodní názvy, názvy výrobků, obrázků a dalších značek jsou chráněny platným právem osobního vlastnictví a jsou výlučným vlastnictvím společnosti Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Názvy značek a označení jsou na této stránce registrované ochranné známky, na které má právo Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Všechny patřící třetím stranám značky, výrobky, služby a názvy firem nacházející se na této stránce jsou ochranné známky, servisní známky a obchodní názvy jejich vlastníků. Firma DAKO neumožňuje jejich používání jinou osobou než jejich vlastníci. Všechny takové případy použití představují porušení práva držitele.

3. Zásady ochrany osobních údajů

DAKO se zvláštní péčí chrání informace získané od uživatelů internetových stránek a jejich osobních údajů v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník L 119 z 04.05.2016)

Administrátor osobních údajů
Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (DAKO)
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definice
Osobní údaje: informace, které umožňují přímo či nepřímo identifikovat osobu

Typ shromážděných osobních údajů
Na některých podstránkách naší webové stránky, DAKO bude shromažďovat vaše osobní údaje, jako je: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo,
e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo.

Důvěrnost osobních údajů
Tato pravidla ochrany osobních údajů budou tvořit základ pro provádění jakýchkoliv činností souvisejících s využíváním vašich dat a jejich zpracování.
DAKO se stará především o to, aby byla zajištěna co nejlepší ochrana vašich osobních údajů, snaží są tímto způsobem, aby se zabránilo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo vymazání vašich osobních údajů. Zvláště věnujeme pozornost bezpečnosti v těchto oblastech:
– využívání ve všech relevantních případech ze šifrovacích mechanismů
– použití ochrany heslem;
– požadovat smluvní záruky od třetích stran; a
– omezení přístupu k vašim osobním údajům

Shromažďování a uchovávání osobních údajů
V případě, že budete chtít použít oblast naší webové stránky, která vyžaduje registraci, budete požádáni poskytnout relevantní data. V tomto případě, DAKO výslovně stanoví, že úplný přístup k webové stránce budete mít jen po podání požadovaných informací a přijetí příslušných politik a podmínek. Kromě toho může DAKO shromažďovat vaše osobní údaje:

 • při vytváření online uživatelského účtu;
 • při zadávání objednávky;
 • při objednávání newsletteru;
 • při účasti v soutěži, loterií nebo jiné akci;
 • při vyplněn dotazníku;

DAKO se také bude vyhýbat shromažďování osobních údajů, které nejsou vhodné pro výše uvedené účely a nebude uchovávat osobní údaje déle, než je nezbytné pro tento účel, nebo případně déle, než po dobu určenou ve smlouvě nebo právními předpisy.

Účel použití osobních údajů
Všechny poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech.
DAKO má právo používat osobní údaje shromážděné pro tyto účely ( “cíle”):

 • vaše registrace na webové stránce jako uživatele a poskytování služeb prostřednictvím webu
 • zajištění, aby se obsah webových stránek uváděl nejefektivnějším způsobem pro vás a pro váš počítač;
 • vyřizování objednávek umístěných prostřednictvím webové stránky;
 • výzkum a analýzu trhu a zákazníků, výrobků a služeb DAKO
 • usnadnění DAKO posuzování výrobků a služeb firmy, stejně jako provádění těchto změn a vylepšení;
 • interní dokumentace;
 • marketing, včetně poskytování informací, které sami žádáte, nebo vás mohou podle DAKO zaujmout, pokud jste souhlasili s kontaktem v těchto záležitostech;
 • organizování soutěží a / nebo jiných propagačních aktivit;
 • nábor

Zveřejňování osobních údajů
DAKO neposkytuje vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou:

 • případů, kdy zveřejnění těchto informací je to potřebné pro umožnění zaměstnancům, agentům, subdodavatelům, dodavatelům DAKO poskytování služeb nebo provádění prací jménem DAKO
 • kupujících nebo potenciální kupce práv a povinností DAKO spojených s webovou stránkou;
 • pokud je zveřejnění údajů nezbytné k ochraně oprávněných zájmů DAKO, jeho klienty nebo je vyžadováno nebo povoleno zákonem.

Jako uživatel berete na vědomí, že všechny informace, které jste poskytli pomocí nástrojů, které zpřístupňují informace viditelné jiným osobám jsou k dispozici pomocí těchto nástrojů veřejné. Mějte to na paměti a jednejte opatrně když poskytujete informace pomocí těchto nástrojů.
V každém případě, kdy DAKO zveřejní vaše osobní údaje pečlivě vybraným třetím stranám nebo jedné z třetích stran uvedených výše, zveřejnění je v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Přímý marketing
Na registračních stránkách a dalších podstránkách této webové stránky, můžete být požádáni, abyste uvedli, zda si přejete, dostávat informace prostřednictvím e-mailu a / nebo tradičně. Pokud vyjádřete souhlas, bude to znamenat, že souhlasíte s využitím DAKO vašich osobních údajů k poskytnutí informací o svých výrobcích, propagačních aktivitách i speciálních nabídkách a také všech dalších informacích nebo činnostech DAKO.
Můžete kdykoliv změnit vaše preference týkající są přímého marketingu využívajíc možnost neumístěných v každém e-mailu s charakterem přímého marketingu nebo pokud jste se zaregistrovali jako uživatel skrz změny nastavení účtu.

4. Soubory cookies

DAKO používá technologii souborů Cookies k zajištění řádného fungování a zlepšení formy a kvality poskytovaných informací.
Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetových stránek propojených s naší internetovou stránkou, internetové stránky, které uživatel prochází na naší stránce, adresu IP a čas návštěvy na naší internetové stránce. DAKO si vyhrazuje právo používat tyto informace k identifikaci uživatele.
Většina webových prohlížečů umožňuje spravovat nebo odstraňovat soubory cookies pomocí přístupu k nastavením prohlížeče. Pokud chcete získat více informací o souborech cookies, včetně informací o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookies, navštivte stránkuwww.allaboutcookies.org.

5. Odpovědnost
Všechny informace zveřejněné na internetové stránce byly předloženy v dobré víře s maximální péčí, aby byla zajištěna aktuálnost a přesnost údajů. Nicméně, DAKO nenese žádnou odpovědnost za důsledky používání internetové stránky a jejího obsahu, zejména nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací. DAKO si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění změnit obsah na těchto internetových stránkách.
Reklamní materiály zveřejněné na internetové stránce firmy DAKO nejsou nabídkou ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku, a jen prezentací a reklamou výrobků nabízených společností DAKO.
Riziko spojené s používáním a využíváním informací prezentovaných v servisu nese samotný uživatel. DAKO nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou používáním služby DAKO.
Firma DAKO není odpovědná za majetkovou a nehmotnou škodu, přímo či nepřímo vyplývající z informací na internetových stránkách, na kterých byly odkazy uvedeny na této internetové stránce.

Pokud máte otázky, připomínky nebo komentáře týkající se internetové stránky, kontaktujte nás informatyka@dako.eu nebo na adresu firmy: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.

Předvolby souborů cookie
Vážení, náš portál využívá soubory cookies. Můžete určit podmínky uchovávání nebo přístupu k souborům cookies v nastavení.
Předvolby souborů cookie
Používání cookies

Vážení, náš portál využívá soubory cookies. Můžete určit podmínky uchovávání nebo přístupu k souborům cookies. Další informace o souborech cookie a dalších citlivých datech naleznete v Politika soukromí a GDPR

Více informací

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad používání souborů cookie, neváhejte nás kontaktovat.