We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Integritetspolicy

Denna webbplats www.dako.eu drivs av DAKO Sp. z o.o. (nedan kallat "DAKO"). Det juridiska informationen anger de villkor och reservationer som gäller för användning av webbplatsen (gäller alla användare). Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor.

1. Upphovsrätt

Innehållet på DAKO:s webbplats är skyddat av upphovsrätten. Det är inte tillåtet att kopiera, duplicera, trycka om, kopiera till något annat elektroniskt lagringsmedium, publicera, utsända eller överföra text, bilder, grafik, logotyper, knappar, ikoner och bilder eller att välja ut eller arrangera något därav inklusive underliggande källkoder och mjukvara för vare sig kommersiella eller publika ändamål utan föregående godkännande från DAKO.
Delar av webbplatsen får kopieras och skrivas ut endast för privat och icke-kommersiellt bruk.
Du samtycker härmed till användningen av denna webbplats endast för lagliga ändamål.

2. Varumärken

Webbplatsens innehåll, inklusive all information, logotyper, handelsnamn, produktnamn, bilder och andra märkningar, skyddas enligt gällande bestämmelser om immateriella rättigheter och är exklusiv egendom tillhörande DAKO Sp. z o.o.
Varumärken och beteckningar på denna webbplats är registrerade varumärken som DAKO Sp. z o.o. har rätt till.
Alla tredje parts varumärken, produkter, tjänster och företagsnamn som visas på denna webbplats är varumärken, servicemärken och handelsnamn som tillhör respektive ägare. DAKO tillåter inte användning av något därav av någon annan än dess ägare. All sådan användning bryter mot innehavarens rätt.

3. Integritetspolicy
D

AKO skyddar information som erhålls från webbplatsanvändare och deras personuppgifter med särskild noggrannhet enligt art. 13 i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska unionens officiella tidning, L 119, 4 maj 2016).

Personuppgiftsansvarig
DAKO Sp. z o.o. (DAKO)
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definitioner
Personuppgifter: all information som direkt eller indirekt anknyter till en identifierad person

Typ av personuppgifter som vi samlar in
På vissa undersidor av vår webbplats samlar DAKO in dina personuppgifter som: förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, lösenord.

Sekretess för personuppgifter
Denna integritetspolicy ska ligga till grund för alla åtgärder relaterade till användningen av dina uppgifter och deras behandling.
DAKO bryr sig framför allt om att säkerställa bästa möjliga skydd för dina personuppgifter och försöker därmed förhindra olaglig behandling och oavsiktlig förlust eller radering av dina personuppgifter. I synnerhet lägger vi märke till säkerheten i följande frågor:
– användning av krypteringsmekanismer där så är lämpligt
– användning av lösenordsskydd;
– begäran om avtalsgarantier från tredje part; samt
– begränsning av åtkomst till dina personuppgifter

Insamling och lagring av personuppgifter
Om du vill använda ett område på vår webbplats som kräver registrering blir du ombedd att tillhandahålla relevant information. I det här fallet anger DAKO entydigt att du får full tillgång till webbplatsen först efter att ha tillhandahållit nödvändig information och godkänt relevanta policyer och villkor. Dessutom kan DAKO samla in dina personuppgifter:

när du skapar ett användarkonto online;
när du lägger din beställning;
när du beställer nyhetsbrevet;
när du deltar i en tävling, lotteri eller annan kampanj;
när du fyller i en enkät;

Samtidigt ska DAKO undvika att samla in personuppgifter som inte är användbara för ovanstående ändamål och ska inte lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå dessa ändamål eller, om tillämpligt, längre än vad som anges i avtalet eller lagen.

Ändamål för användning av personuppgifter
All personlig information som du tillhandahåller lagras på säkra servrar.
DAKO har rätt att använda dina insamlade personuppgifter för följande ändamål ("ändamål"):

för att registrera dig som användare på vår webbplats och tillhandahålla tjänster via webbplatsen
för att se till att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;
för att hantera beställningar som görs via vår webbplats;
för att undersöka och analysera marknaden och DAKO:s kunder, produkter och tjänster
för att göra det lättare för DAKO att bedöma företagets produkter och tjänster samt korrigera och förbättra dem;
för intern dokumentation;
för marknadsföring, inklusive för att kunna förse dig med information du har efterfrågat eller som DAKO bedömer kan vara intressant för dig, förutsatt att du har lämnat ditt samtycke till att vi kan kontakta dig i dessa frågor
för att anordna tävlingar och/eller andra marknadsföringsaktiviteter;
för rekrytering

Utlämnande av personuppgifter
DAKO lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom:

sådana fall då ett utlämnande av sådana uppgifter är en nödvändig förutsättning för att DAKO:s personal, återförsäljare, underentreprenörer, leverantörer eller kontrahenter ska kunna tillhandahålla tjänster eller fullgöra uppgifter på uppdrag av DAKO
förvärvare eller potentiella förvärvare av DAKO: s rättigheter och skyldigheter relaterade till webbplatsen;
om utlämnande av uppgifter är nödvändigt för att skydda DAKO:s eller dess kunders legitima intressen eller föreskrivs eller tillåts enligt lag.

Som användare accepterar du att all information du tillhandahåller med hjälp av verktyg som gör den informationen synlig för andra görs offentlig tillgänglig av dessa verktyg. Du ska komma ihåg det och vara betänksam och försiktig när du tillhandahåller information med sådana verktyg.
När DAKO lämnar ut dina personuppgifter till en noggrant utvald tredje part eller någon av de tredje parter som anges ovan, sker sådant utlämnande i enlighet med tillämpliga bestämmelser om skydd för personuppgifter.

Direktmarknadsföring
På webbplatsens registreringssidor och andra undersidor kan du bli ombedd att ange om du vill få information via e-post och/eller vanligt brev. Om du ger ditt samtycke till det innebär det du samtycker till att DAKO använder dina personuppgifter för att förse dig med information om dess produkter, marknadsföringsaktiviteter och specialerbjudanden samt all annan information om DAKO-produkter eller tjänster.
Du kan när som helst ändra dina preferenser angående direktmarknadsföring genom att använda alternativet för avregistrering som ingår i all e-post som skickas i samband med direktmarknadsföring eller, om du har registrerat dig som användare, genom att ändra dina kontoinställningar.

4. Cookies

DAKO använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att förbättra formen och kvaliteten på den information som tillhandahålls.
Denna information kan innehålla adresser till webbplatser som är länkade till vår webbplats, webbsidor som användaren surfar på vår webbplats, IP-adress och tid för besöket på vår webbplats. DAKO förbehåller sig rätten att använda informationen för att identifiera användaren.
I de flesta webbläsare kan du hantera eller ta bort cookies genom att gå till inställningar för din webbläsare. För att ta reda på mer om cookies, inklusive hur du hanterar och tar bort cookies, besök www.allaboutcookies.org.

5. Ansvar

All information på webbplatsen presenteras i god tro och med största noggrannhet för att säkerställa att uppgifter är uppdaterade och korrekta. DAKO ansvarar dock inte för konsekvenser av att använda webbplatsen och deras innehåll, i synnerhet är det inte ansvarigt för informationens riktighet, aktualitet och fullständighet. DAKO förbehåller sig rätten att när som helst och på olika sätt ändra innehållet på dessa webbsidor oavsett anledning och utan föregående meddelande.
Annonsmaterial som publiceras på DAKO:s webbplats utgör inte något kommersiellt erbjudande i den mening som avses i art. 66 polska civillagen utan endast presentation och reklam för produkter som erbjuds av DAKO.
Användaren bär själv risken i samband med användning och utnyttjande av informationen som presenteras på webbplatsen. DAKO ansvarar inte för skador som orsakats till följd av användning av DAKO:s webbplats.
DAKO ansvarar inte för materiella eller immateriella skador som direkt eller indirekt följer av information på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Om du har frågor, kommentarer eller anmärkningar angående webbplatsen, vänligen kontakta oss via e-post: informatyka@dako.eu eller till företagets adress: DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.

Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.