We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in
Ett universellt system som samarbetar med de flesta enheter som finns på marknaden.

DAKO Smart Home



Med systemet kan du bl.a. öppna och stänga garageportar och rulljalusier samt markiser och persienner; slå på, stänga av och använda andra enheter (bland annat: hemelektronik, hushållsapparater, bevattning, övervakning); hantera larm-, brand-, värme-, luftkonditionerings-, ventilations- och belysningssystem. Z-Wave-teknik som används erbjuder ett mycket brett utbud av system som kan hanteras inom systemet. DAKO Smart Home samarbetar bland annat med rörelse- och röksensorer, termostater och andra sensorer..



 


Smart Home DAKO
  • SYSTEMETS MÖJLIGHETER: Öppna och stänga garageportar och rulljalusier samt markiser och persienner; Slå på, stänga av och hantera andra enheter (bl. a.: hemelektronik, hushållsapparater, bevattning, övervakning); Hantera larm-, brand-, värme-, luftkonditionerings-, ventilations- och belysningssystem.
  • STYRNING: Du kan styra garageportar och rulljalusier och ett valfritt antal enheter via systemet genom att ansluta adaptern till nätverksuttaget - det finns inga begränsningar när det gäller enhetstillverkare
  • ÅTERKOPPLING: Möjlig vid installation av öppningssensorer - magnetkontakt
  • PROGRAMMERA SCENARIER: Systemet möjliggör programmering av avancerade scenarier för drift av elementen inom systemet
  • INTERNETANSLUTNING: Internetanslutning är möjlig via kabel eller WiFi
  • INSTALLATION: Icke-invasiv och trådlös, utan ingrepp i huset
  • HANTERING: Hantering sker via en kostnadsfri applikation på din smartphone/surfplatta/dator eller med fjärrkontroll

Styrcentral


Den senaste generationens kontrollenhet som styr DAKO Smart Home-systemet, designad från grunden, matchar perfekt kraven som ställs på moderna enheter som är installerade i ditt hem.

Home Center 2 är utrustad med en Intel Atom 1,6 GHz dubbelkärnig processor och RECOVERY 4GB MLC hårddisk. Kontrollenheten har ett intuitivt gränssnitt som underlättar den dagliga hanteringen och den kan styras via Internet från var som helst i världen. Dessutom kan kontrollenheten integreras med IP-kameror och ett larmsystem.

  • Intel Atom 1,6 GHz dubbelkärnig processor

  • RECOVERY 4GB MLC hårddisk

  • 1 GB RAM-minne

Delar av DAKO Smart Home-systemet


Den används för att slå på, stänga av och justera ljusintensiteten från lampor eller belysningssystem i ett hus eller en lägenhet.

Ta reda på var du kan köpa våra produkter