We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in
Rolety zewnętrzne okienne
Upptäck utvändiga rulljalusier från DAKO
Rolety zewnętrzne do domu

Utvändiga rulljalusier

Fönsterskydd av denna typ är en lösning som i allt högre grad används till och med i enfamiljshus och lägenheter.

Bland alla fördelar med utvändiga fönsterskydd uppmärksammar kunderna oftast besparing på energi som behövs för uppvärmning av huset och därmed minskade underhållskostnader.
Innan du fattar ett slutligt beslut är det viktigt att identifiera och välja en modell som är lämplig för dig. Montering av vissa modeller är endast möjlig i ett visst byggskede och måste t.ex. tas med i konstruktionsritningar. Vi erbjuder flera typer av utvändiga rulljalusier.
montering från utsidan av fönstret under fasaden
montering direkt på fönstret, två former av lådan att välja mellan
Installationen sker utan att störa byggnadsstrukturen, 3 lådformer att välja mellan
installation på utsidan av byggnaden, två typer av installation men persiennernas utseende
Rolety okienne

Montering av utvändiga fönsterskydd är en fördelktig lösning:

  • Energibesparing och värmeisolering av huset som förhindrar överdrivet solljus i rummen på sommaren och bidrar till en betydande besparing av termisk energi på vintern och minskar därmed värmeräkningarna.
  • Skydd av fönster mot sol, vind, regn, snö och andra väderfenomen. Nerdragen rulljalusi begränsar t.ex. färgblekning - vilket är särskilt viktigt för fönster som monteras på starkt solbelysta platser.
  • Bättre ljudisolering och märkbar minskning av bullernivån inomhus vid nerdragna rulljalusier
  • Högre inbrottsskydd på huset och större säkerhetskänsla hos invånarna - rulljalusier, även de utan säkerhetsklass, gör det definitivt svårt att forcera fönstret
  • Möjlighet att justera ljusinsläpp efter dina aktuella behov
  • Garanti för fullständig integritet och skydd mot nyfikna ögon från grannarna eller förbipasserande människor
Zewnętrzne osłony okienne

Hur väljer jag rätt rulljalusisystem?

En av de viktiga faktorer som avgör ditt val av ett rulljalusisystem som blir bäst för ditt hus är i vilket byggskede sker monteringen av utvändiga rulljalusier? Du kan tänka på komforten för invånarna redan i designfasen. Installation av toppmonterade eller infällda rulljalusier bör planeras redan i designfasen eller så ska ett sådant beslut fattas senast innan fönstren beställs. Det gör att du kan dimensionera lämpliga fönsternischer och effektivisera efterföljande installationsarbeten. Utvändiga rulljalusier kan också installeras i befintliga byggnader, t.ex. vid modernisering eller byte av dörr- och fönster. Rulljalusier avsedda för infälld montering är den perfekta lösningen. Deras okomplicerade konstruktion och montering direkt på fönsterkarmen påskyndar genomförandet av projektet avsevärt.

En annan viktig sak är montering av jalusilådan. Beroende på system som du väljer kan den placeras på fasadsidan eller i fönsteröppningen. Lådan kan också monteras på utsidan av fönstret under fasadytan, vilket gör denna del av rulljalusin osynlig.

En tredje viktig sak som också avgör var du ska installera rulljalusier och som ska beaktas när du väljer ett rulljalusisystem för ditt hus är placering av inspektionsluckan för underhåll och service av rulljalusin vid eventuella skador. Inspektionsluckan kan placeras utanför huset eller inuti huset på rumssidan. Fördelen med att placera inspektionsluckan på fasadsidan är enkel åtkomst och möjligheten att utföra nödvändiga reparationer utan att störa de boende i huset.

Rolety zewnętrzne okienne DAKO

Komfort genom automatisering

Manövrering av rulljalusier kan ske på två sätt. Det ena sättet är styrning med manuella upprullare (väljs alltmer sällan) och det andra är fjärrstyrning av rulljalusier utrustade med olika typer av drivanordningar.

Det alltmer bredare och utvecklande utbudet av automationsprodukter för rulljalusier har avsevärt bidragit till att de blir mer och mer populära. När man köper utvändiga rulljalusier väljer idag de flesta kunder som satsar på hög komfort och användarvänlighet att utrusta sina rulljalusier med motor för fjärrstyrning av produkter.

Drivanordningar är inte bara ett sätt att underlätta användningen av rulljalusier. Med det stora utbudet av elektroniska motorer kan du programmera öppnings- och stängningstider så att t.ex. solljus utnyttjas mest effektivt vid låga temperaturer och värmeisoleringen av bostaden ökas sedan genom att stänga rulljalusierna. Om du däremot ​ använder luftkonditionering kan rulljalusier hjälpa dig att sänka din elräkning på sommaren genom att fjärrstänga tillgången till solljus när solen strålar som starkast.

Moderna rulljalusimotorer kan också styras via radio, vilket gör att de kan ingå i de alltmer populära smarta hem-system.

Se även:

  • Insektsnät - utvändiga rulljalusier i de system som erbjuds av DAKO har möjlighet att använda ett myggnät i rulljalusin som rullas upp i jalusilådan (det manövreras oberoende av rulljalusin)
  • Smarta hem - genom att inkludera utvändiga rulljalusier i ditt smarta hem-system kan du manövrera dem och kontrollera deras inställningar. Det möjliggör också programmering av scenarier för öppning och stängning på specifika dagar och tider.
  • HarmonyLine – utseendet på utvändiga rulljalusier kan anpassas till byggnadens individuella karaktär inom idén att gemensamt designa fönster, dörrar, portar och rulljalusier.

Ta reda på var du kan köpa våra produkter

Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.