We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Företagens sociala
ansvar

Varumärket DAKO engagerar sig gärna i lokala och landstäckande kampanjer som stödjer kultur, sport och utveckling av social medvetenhet inom områden som är viktiga för oss

Regelbundna åtgärder och enstaka initiativ där DAKO:s personal ofta deltar är mål som vi stödjer därför att vi är övertygade om att det är väl investerade medel som bidrar till vår regionala utveckling.