We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

GDPR

Informationsklausul om skydd av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 trädde i kraft Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (“GDPR” eller “allmän dataskyddsförordning”).
Vi vill därför informera dig om databehandling och principerna för detta efter den 25 maj 2018.
Grundläggande information om databehandling anges nedan.

Det är DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz (nedan kallat DAKO) som ä personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

DAKO behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
a) för att marknadsföra egna produkter och tjänster – enligt art. 6.1 f baserat på den personuppgiftsansvariges legitima intresse som är direktmarknadsföring
b) för att ingå ett avtal, fullgöra avtalet eller ändra avtalet – enligt art. 6.1 b
c) för att utföra garanti/reklamationsservice - enligt art. 6.1 b
d) för att du ska kunna delta i kampanjer, våra lojalitetsprogram, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter (bl.a. prenumeration på vårt nyhetsbrev) enligt art. 6.1 A

Om du har frågor som rör skyddet av dina personuppgifter på DAKO Sp. z o.o.
kan du kontakta vårt dataskyddsombud via iod@dako.eu

Mottagare av dina personuppgifter kan vara behöriga anställda hos den personuppgiftsansvarige, uppdragstagare som tillhandahåller tjänster inom förvaltning, marknadsföring, juridik och IT för den personuppgiftsansvarige, enheter som samarbetar med DAKO och enheter som har behörighet att erhålla personuppgifter enligt rättsliga bestämmelser.

Dina personuppgifter lagras och behandlas med stöd av ditt samtycke tills dess att du återkallar det.

Alla har rätt att få tillgång till sina uppgifter och rätt att rätta till, radera, begränsa behandlingen, rätt att överföra sina uppgifter, rätt att göra invändningar, rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt och om du väljer att inte tillhandahålla dina personuppgifter kan du inte ta emot information om de tjänster som DAKO erbjuder.
Alla har rätt att lämna ett klagomål till det behöriga tillsynsorganet Dataombudsmannen (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) eller Integritetsskyddsmyndigheten (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.