Zistili sme, že používate iný jazyk. Chcete zmeniť jazykovú verziu na:

Vyberte si iný
lang background
načítava sa

GDPR

Informačná doložka o ochrane osobných údajov

 

Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „GDPR“, „GDPR“, „GDPR“ alebo „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
Preto by sme vás chceli informovať o spracovaní údajov a pravidlách, podľa ktorých sa bude vykonávať po 25. máji 2018.
Základné informácie o tejto téme sú uvedené nižšie.

Správcom osobných údajov je DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz (ďalej len DAKO).

Firma DAKO bude osobné údaje spracúvať na účely:
a) marketing vlastných výrobkov a služieb - podľa § 6 ods. 1 čl. F ako súčasť oprávneného záujmu správcu, ktorým je priamy marketing
b) uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy, zmena zmluvy - podľa § 6 ods. 1 čl. b
c) poskytovanie záručného / reklamačného servisu – podľa § 6 ods. 1 čl. B
d) účasť na propagačných akciách, vernostnom programe, súťaži a iných marketingových aktivitách (vrátane predplatného na zasielanie noviniek) podľa § 6 ods. 1 čl. A

Kontaktná osoba vo veciach ochrany osobných údajov vo firme DAKO Sp. z o.o.
je inšpektor ochrany osobných údajov k dispozícii na adrese iod@dako.eu

Príjemcom osobných údajov budú oprávnení zamestnanci Správcu, dodávatelia poskytujúci správcovi, marketingové, právne a IT služby Správcovi, subjekty spolupracujúce s DAKO a subjekty oprávnené získavať osobné údaje na základe zákonných ustanovení.

Osobné údaje sa budú ukladať a spracúvať na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Každý má právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a dôsledkom neposkytnutia osobných údajov bude neschopnosť prijímať informácie o službách ponúkaných firmou DAKO.
Každý má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu (generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov alebo Úrad pre ochranu osobných údajov).

Predvoľby súborov cookie
Vážený používateľ, naša stránka používa cookies. Podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookie môžete určiť v nastaveniach.
Predvoľby súborov cookie
Používanie cookies

Vážený používateľ, naša stránka používa cookies. môžete definovať podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie. Viac informácií o súboroch cookie a iných citlivých údajoch nájdete v časti Ochrana osobných údajov a GDPR.

Viac informácií

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie, neváhajte nás kontaktovať.