We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Kvalita sa počíta! Testy a certifikáty DAKO

Dodržiavanie prísnych noriem a štandardov

Za účelom zabezpečenia najvyšších výrobných štandardov podlieha DAKO hodnotiacim, kontrolným a certifikačným postupom. Ich výsledkom sú oprávnenia, certifikáty a právo na používanie značiek potvrdzujúcich kvalitu výrobkov.

DAKO má okrem iného certifikát Q-Zert vydaný na základe auditu najdôležitejšieho výskumného centra v Európe IFT Rosenheim. Výrobky DAKO tiež vyhovujú európskej norme CE a autorizácie od dodávateľov komponentov sú certifikátom dodržiavania prísnych bezpečnostných požiadaviek.

Certifikácia ISO 14001 v DAKO

Norma ISO 14001 je súbor predpisov týkajúcich sa organizácie systému environmentálneho manažérstva vo firme, ktoré sú určené na podporu spoločností a organizácií pri znižovaní alebo eliminovaní negatívnych účinkov ich činností na prírodné prostredie.

Firma DAKO úspešne prešla externým, prísnym auditom a získala certifikáciu podľa normy ISO 14001! Certifikát je oficiálnym medzinárodným potvrdením toho, že DAKO je spoľahlivé, dobre organizované a poskytuje najvyššiu kvalitu služieb, rešpektujúc environmentálne normy a starostlivosť o ekológiu. Základné ciele zavedenia štandardu vo firme sú:

  • Organizácia aktivít firmy súvisiacich s ochranou životného prostredia: znižovanie množstva odpadu, znižovanie nákladov, ako aj úspora energie a racionálne hospodárenie so surovinami
  • Podpora aktivít firmy v oblasti ochrany životného prostredia
  • Podpora iniciatív, ktoré môžu znížiť negatívny vplyv organizácie na životné prostredie a zabrániť znečisťovaniu
  • Eliminácia ekologickej hrozby a príprava na reakciu v prípade jej výskytu