Zistili sme, že používate iný jazyk. Chcete zmeniť jazykovú verziu na:

Vyberte si iný
lang background
načítava sa

Ochrana osobných údajov

Túto webovú stránku www.dako.eu prevádzkuje firma DAKO Sp. z o.o. (ďalej len „DAKO“). Právne oznámenie špecifikuje podmienky a výhrady týkajúce sa používania webovej stránky a vzťahuje sa na všetkých jej používateľov. Používaním webových stránok akýmkoľvek spôsobom prijímate tieto podmienky.

1. Autorské práva
Obsah webovej stránky DAKO je chránený autorským právom. Nie je dovolené kopírovať, duplikovať, opätovne tlačiť, kopírovať na iné elektronické médium, publikovať, vysielať alebo prenášať akýkoľvek text, obrázky, grafiku, logá, tlačidlá, ikony a obrázky, ako aj výber a usporiadanie vyššie uvedených prvkov a akýkoľvek podkladový zdrojový kód a softvér na akékoľvek komerčné alebo verejné účely bez predchádzajúceho súhlasu firmy DAKO.
Časti webovej stránky môžu byť kopírované a tlačené výhradne na súkromné, nekomerčné použitie.
Týmto súhlasíte s používaním tejto webovej stránky iba na zákonné účely.

2. Obchodné známky
Obsah webovej stránky, vrátane všetkých informácií, log, obchodných názvov, názvov výrobkov, obrázkov a iných označení, je chránený príslušným zákonom o vlastníctve a je výlučným vlastníctvom firmy DAKO Sp. z o.o.
Názvy značiek a označenia sú registrované ochranné známky na tomto webe, ku ktorým má právo firma DAKO Sp. z o.o.
Všetky značky, výrobky, služby a názvy firmy tretích strán, ktoré sa objavujú na tomto serveri, sú ochrannými známkami, servisnými známkami a obchodnými menami ich príslušných vlastníkov. Firma DAKO neumožňuje ich použitie inými osobami ako ich vlastníkmi. Akékoľvek také použitie je porušením práva držiteľa.

3. Zásady ochrany osobných údajov
Firma DAKO chráni pomocou špeciálnej starostlivosti informácie získané od používateľov webových stránok a ich osobných údajov v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (vestník zákonov UE L 119 zo 4. apríla 2016).

Prevádzkovateľ osobných údajov
DAKO Sp. z o.o. (DAKO)
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definície
Osobné údaje: informácie, ktoré vám umožňujú priamo alebo nepriamo identifikovať osobu

Typ zhromažďovaných osobných údajov
Na niektorých podstránkach našich webových stránok bude firma DAKO zhromažďovať vaše osobné údaje, ako napríklad: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, používateľské meno, heslo.

Dôvernosť osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov budú základom pre všetky aktivity spojené s používaním vašich údajov a ich spracovaním.
DAKO sa predovšetkým stará o zabezpečenie čo najlepšej ochrany vašich osobných údajov, čím sa snaží zabrániť nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo vymazaniu vašich osobných údajov. Dbáme predovšetkým na bezpečnosť v týchto veciach:
- prípadne použitie šifrovacích mechanizmov
- použitie ochrany heslom;
- požadovanie zmluvných záruk od tretích strán; a
- obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom

Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov
Ak chcete použiť časť našej webovej stránky, ktorá si vyžaduje registráciu, budete požiadaní o poskytnutie príslušných údajov. V takom prípade si firma DAKO výslovne vyhradzuje, že získate plný prístup na webovú stránku až po poskytnutí požadovaných informácií a prijatí príslušných zásad a podmienok. Firma DAKO môže ďalej zhromažďovať vaše osobné údaje:

  • vytváraní online používateľského účtu;
  • objednávke;
  • objednávaní noviniek;
  • účasti v súťaži, lotérii alebo inej propagácii;
  • vypĺňaní prieskumu;

DAKO sa zároveň bude vyhýbať zhromažďovaniu osobných údajov, ktoré nie sú užitočné pre vyššie uvedené účely, a nebude uchovávať osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov, alebo prípadne dlhšie ako je doba uvedená v zmluve alebo právnych predpisoch.

Účely použitia osobných údajov
Všetky vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli, sú uložené na zabezpečených serveroch.
DAKO má právo použiť zhromaždené osobné údaje na nasledujúce účely („účely“):

Vaša registrácia na webovej stránke ako používateľa a poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky
zabezpečenie, aby bol obsah webovej stránky prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás a pre váš počítač;
vybavovanie objednávok zadaných prostredníctvom webovej stránky;
prieskum a analýza trhu, ako aj zákazníci, výrobky a služby firmy DAKO
uľahčenie hodnotenia produktov a služieb firmy DAKO, ako aj zavádzanie ich opráv a vylepšení;
interná dokumentácia;
marketing, vrátane poskytnutia informácií, ktoré si sami vyžiadate alebo ktoré by vás podľa názoru DAKO mohli zaujímať, za predpokladu, že ste súhlasili s kontaktovaním v týchto veciach
organizovanie súťaží a / alebo iných propagačných aktivít;
nábor

Zverejnenie osobných údajov
DAKO neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

prípady, keď je zverejnenie týchto informácií nevyhnutné, aby zamestnanci, agenti, subdodávatelia, dodávatelia alebo dodávatelia firmy DAKO mohli poskytovať služby alebo vykonávať úlohy v mene firmy DAKO
kupujúcim alebo potenciálnym kupcom práv a povinností firmy DAKO súvisiacich s webovou stránkou;
ak je zverejnenie údajov nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov firmy DAKO, jej klientov alebo je vyžadované alebo povolené zákonom.

Ako používatelia beriete na vedomie, že všetky informácie, ktoré poskytnete pomocou nástrojov na zviditeľnenie týchto informácií pre ostatných, sú týmito nástrojmi verejne prístupné. Mali by ste to mať na pamäti a pri odosielaní informácií pomocou týchto nástrojov by ste s nimi mali zaobchádzať opatrne.
Kedykoľvek firma DAKO zverejní vaše osobné údaje starostlivo vybranej tretej strane alebo niektorej z tretích strán uvedených vyššie, dôjde k ich zverejneniu v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Priamy marketing
Na registračných stránkach a ďalších stránkach tohto webu môžete byť požiadaní, aby ste uviedli, či si prajete dostávať určité informácie e-mailom a / alebo poštou. Ak dáte súhlas, bude to znamenať, že súhlasíte s tým, aby firma DAKO používala vaše osobné údaje na poskytovanie informácií o jej produktoch, propagačných aktivitách a špeciálnych ponukách, ako aj akýchkoľvek ďalších informácií o produktoch alebo službách firmy DAKO.
Svoje predvoľby priameho marketingu môžete kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti odhlásenia zahrnutej do ľubovoľného e-mailu s priamym marketingom alebo, ak ste sa zaregistrovali ako používateľ, zmenou nastavení svojho účtu.

4. Cookies
DAKO využíva technológiu súborov Cookies na svoju správnu funkciu a zlepšenie formy a kvality poskytovaných informácií.
Tieto informácie môžu zahŕňať adresy webových stránok prepojených s našou webovou stránkou, webové stránky, ktoré používateľ prehliada na našej webovej stránke, adresa IP a čas návštevy našej webovej stránky. Firma DAKO si vyhradzuje právo použiť tieto informácie na identifikáciu používateľa.
Väčšina webových prehľadávačov vám umožňuje spravovať alebo mazať súbory cookie pomocou prístupu k nastaveniam prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o cookies, vrátane toho, ako spravovať a mazať cookies, navštívte www.allaboutcookies.org.

5. Zodpovednosť
Všetky informácie na tejto webovej stránke boli prezentované v dobrej viere s maximálnou opatrnosťou, aby boli zabezpečené, že údaje sú aktuálne a presné. Firma DAKO však nie je zodpovedná za dôsledky používania webových stránok a ich obsahu, najmä nie je zodpovedná za presnosť a úplnosť informácií. Firma DAKO si vyhradzuje právo meniť obsah týchto webových stránok kedykoľvek a rôznymi spôsobmi, bez ohľadu na dôvod a bez predchádzajúceho upozornenia.
Reklamné materiály zverejnené na webových stránkach DAKO nie sú ponukou v zmysle umenia. 66 Občianskeho zákonníka, a to iba prezentáciu a reklamu výrobkov ponúkaných firmou DAKO.
Riziko spojené s používaním a využívaním informácií prezentovaných na webových stránkach si nesie samotný užívateľ. Firma DAKO nezodpovedá za žiadne škody spôsobené použitím webovej stránky DAKO.
Firma DAKO nie je zodpovedná za majetkové a nemateriálne škody, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo získania informácií na webových stránkach, na ktoré sú na tejto webovej stránke umiestnené odkazy.

Ak máte otázky, pripomienky alebo komentáre týkajúce sa webových stránok, kontaktujte nás e-mailom: informatyka@dako.eu alebo na adrese spoločnosti: DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.

Predvoľby súborov cookie
Vážený používateľ, naša stránka používa cookies. Podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookie môžete určiť v nastaveniach.
Predvoľby súborov cookie
Používanie cookies

Vážený používateľ, naša stránka používa cookies. môžete definovať podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie. Viac informácií o súboroch cookie a iných citlivých údajoch nájdete v časti Ochrana osobných údajov a GDPR.

Viac informácií

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie, neváhajte nás kontaktovať.