We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Privatlivspolitik

Nærværende hjemmeside www.dako.eu administreres af firmaet DAKO Sp. z o.o. (herefter benævnt ”DAKO”). Disclaimeren angiver vilkår og betingelser samt forbehold for så vidt gælder brug af hjemmesiden og den relaterer til alle hjemmesidens brugere. Enhver form for brug af hjemmesiden er ensbetydende med accept af nærværende vilkår og betingelser.

1. Ophavsret

Indhold af DAKO hjemmesiden er ophavsretligt beskyttet. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genoptrykke eller overføre til en anden elektronisk databærer, offentliggøre, udsende eller videregive enhver form for tekst, billeder, grafik, logo, taster, ikoner og imager samt udvælge og anvende ovenstående elementer samt enhver form for basale kildekoder og software, til enhver form for kommercielle formål uden forudgående, skriftligt samtykke fra DAKO.
Dele af hjemmesiden må udelukkende kopieres og udskrives til privat brug, i ikke-kommercielle øjemed.
Hermed afgiver De samtykke til udelukkende at bruge denne side til lovlige formål.

2. Varemærker

Indholdet af hjemmesiden, herunder enhver form for oplysninger, logoer, handelsbetegnelser, produktnavne, billeder mv. er beskyttet i henhold til den gældende intellektuelle ejendomsret og de ejes fuldt ud af DAKO Sp. z o.o.
Mærkenavne og betegnelser på denne hjemmeside udgør registrerede varemærker, og det er DAKO Sp. z o.o., der er indehaver af retten til varemærkerne.
Enhver form for brands, produkter, ydelser og firmanavne på denne hjemmeside, der ejes af tredjemand, udgør deres indehaveres handelsmærker, mærker for tjenesteydelser og handelsbetegnelser. Firmaet DAKO tillader ikke, at de anvendes af andre, end deres indehavere. Enhver form for brug heraf udgør en overtrædelse af indehaverens rettigheder.

3. Privatlivspolitik

DAKO beskytter oplysninger indhentet fra brugere af hjemmesider og deres persondata med særlig omhu, i overensstemmelse med art. 13 i databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (EUT L 119 af 04.05.2016).

Den databeskyttelsesansvarlige
DAKO Sp. z o.o. (DAKO)
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definitioner
Personlige oplysninger: oplysninger, der muliggør direkte identifikation af en person

Type af de indsamlede personlige oplysninger
På visse undersider af vores hjemmeside vil DAKO indsamle Deres personlige oplysninger såsom fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, brugernavn og adgangskode.

Fortrolighed af personlige oplysninger
Nærværende privatlivspolitik vil danne grundlag for udførelse af enhver form for handlinger forbundet med brug af Deres oplysninger og behandling heraf.
DAKO har særlig fokus på at garantere den bedst mulige beskyttelse af Deres personlige oplysninger for dermed at forhindre ulovlig behandling heraf eller tilfældig bortkomst eller sletning af Deres persondata. Vi har særlig fokus på sikkerhed i forbindelse med følgende:
– brug af krypteringsmekanismer i alle tilfælde, hvor det kan være relevant
– brug af beskyttelse vha. adgangskode;
– et krav om kontraktlige garantier fra tredjemand; og
– begrænsning af adgang til Deres personlige oplysninger

Indsamling og opbevaring af personlige oplysninger
Ønsker De at bruge et bestemt område af vores hjemmeside, hvor registrering er påkrævet, bliver De bedt om at oplyse relevante data. I den forbindelse gør DAKO udtrykkeligt opmærksom på, at fuld adgang til hjemmesiden vil være mulig først efter angivelse af de påkrævede oplysninger og efter accept af relevante politikker samt vilkår og betingelser. Derudover kan DAKO indsamle Deres personlige oplysninger:

 • i forbindelse med oprettelse af internetbaseret brugerkonto;
 • ved afgivelse af ordre;
 • ved bestilling af nyhedsbrev;
 • i tilfælde af deltagelse i konkurrence, lodtrækning eller en anden kampagne;
 • i tilfælde af udfyldelse af spørgeskema;

Samtidigt vil DAKO undgå indsamling af personlige oplysninger, der ikke kan bruges til ovennævnte formål og vil ikke opbevare oplysningerne længere, end det måtte være nødvendigt for opnåelse af ovennævnte formål eller, i relevante tilfælde, ikke længere end i den periode, der måtte være anført i aftalen eller foreskrevet i loven.

Formål med brug af personlige oplysninger
Enhver form for personlige oplysninger, som De giver os, opbevares på sikre servere.
DAKO har ret til at bruge de indsamlede personlige oplysninger til følgende formål (”formål”):

 • oprettelse af Dem som hjemmesidens bruger og levering af ydelser via hjemmesiden
 • for at garantere, at indholdet af hjemmesiden vises på den mest effektive måde for Dem og Deres computer;
 • håndtering af ordrer aflagt via hjemmesiden;
 • undersøgelser og analyse af markedet og DAKOs kunder, produkter og ydelser
 • for at gøre det nemmere for DAKO at evaluere firmaets produkter og ydelser, og for at indføre rettelser og forbedringer heraf;
 • intern dokumentation;
 • markedsføring, herunder formidling af oplysninger, som De selv har anmodet om eller som ifølge DAKO kan være interessante for Dem, såfremt De har afgivet Deres samtykke til at blive kontaktet herom,
 • tilrettelæggelse af konkurrencer og/eller andre kampagneaktiviteter;
 • rekruttering

Videregivelse af personlige oplysninger
DAKO videregiver ikke Deres personlige oplysninger til tredjemand uden Deres samtykke, undtagen:

 • tilfælde, hvor videregivelse af den slags oplysninger er fornødent for at gøre det muligt for DAKOs medarbejdere, agenter,
 • underleverandører, leverandører eller samarbejdspartnere at levere ydelser eller udføre opgaver på vegne af DAKO erhververe eller potentielle erhververe af DAKOs rettigheder og pligter forbundet med hjemmesiden;
 • såfremt videregivelse af oplysningerne er fornødent for varetagelse af DAKOs og firmaets kunders legitime interesser eller er påkrævet eller tilladt i henhold til den gældende lovgivning.

Som brugere er De indforstået med, at enhver form for oplysninger angivet af Dem via værktøjer, der gør, at oplysningerne bliver synlige for andre, gøres offentligt tilgængelige af de pågældende værktøjer. Det skal man være opmærksom på og man skal udvise omtanke og sund fornuft, når man angiver oplysninger via den slags værktøjer.
I alle tilfælde, hvor DAKO videregiver Deres personlige oplysninger til nøje udvalgte tredjemand eller til en af ovennævnte tredjemand, sker videregivelsen i overensstemmelse med den gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

Direkte markedsføring
På registreringssider og andre undersider kan De blive bedt om at oplyse, hvorvidt De ønsker at modtage bestemte oplysninger via elektronisk og/eller almindelig brevpost. Afgiver De Deres samtykke hertil vil det indebære, at De accepterer DAKOs brug af Deres personlige oplysninger med henblik på formidling af oplysninger vedrørende firmaets produkter, kampagneaktiviteter og specialtilbud samt enhver form for andre oplysninger om DAKOs produkter eller ydelser. De kan til enhver tid ændre Deres præferencer vedrørende direkte markedsføring ved at benytte sig af opt-out, som De kan finde i hver direkte markedsføringsmail eller, hvis De har oprettet brugerkonto, ved at ændre kontoens indstillinger.

4. Cookies

DAKO bruger cookies med henblik på at garantere hjemmesidens korrekte funktion og for at optimere formen og kvaliteten af de udleverede oplysninger. Oplysningerne kan indeholde adresser af hjemmesider, der er tilknyttet vores hjemmeside, websider, som brugeren besøger på vores hjemmeside, IP-adresser og tidspunkter for besøg på vores hjemmeside. DAKO forbeholder sig ret til at bruge de pågældende oplysninger med henblik på identifikation af brugeren. De fleste internetbrowsere giver mulighed for at administrere eller slette cookies via browserens indstillinger. For at læse mere om cookies, herunder om hvordan man administrerer og sletter den slags filer, gå ind på www.allaboutcookies.org.

5. Ansvar
Alle oplysninger på vores hjemmeside vises i god tro, med størst omhu for at garantere, at oplysningerne er ajourførte og rigtige. Dog fraskriver DAKO sig ansvaret for følger af brug af hjemmesiden og dens indhold, især for oplysningernes nøjagtighed, rigtighed og fuldstændighed. DAKO forbeholder sig ret til at til enhver tid og på forskellige måder at ændre indholdet af firmaets hjemmesider, uanset årsagen og uden varsel.
Reklamematerialer på DAKOs hjemmeside udgør ikke et tilbud i civilkodeksets forstand (jf. civilkodeksets § 66), men de udgør udelukkende en præsentation og reklame af produkter tilbudt af DAKO. Det er brugeren, der bærer risikoen forbundet med anvendelse og brug af oplysninger på hjemmesiden. DAKO fraskriver sig ansvaret for skader opstået som følge af brug af DAKOs hjemmeside.
Firmaet DAKO fraskriver sig ansvaret for økonomiske og ikke-økonomiske skader, der måtte opstå som en direkte eller indirekte følge af indhentning af oplysninger fra websider, som denne hjemmeside linker til.

I tilfælde af spørgsmål, kommentarer eller bemærkninger vedrørende hjemmesiden er De velkomne til at kontakte os ved at skrive til: informatyka@dako.eu eller ved at rette henvendelse til firmaets adresse: DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.

Cookie-præferencer
Mine damer og herrer, vores hjemmeside bruger cookies. Du kan angive betingelserne for lagring eller adgang til cookies i indstillingerne.
Cookie-præferencer
Brug af cookies

Mine damer og herrer, vores hjemmeside bruger cookies. du kan definere betingelserne for lagring eller adgang til cookies. For mere information om cookies og andre følsomme data, se venligst Privatlivspolitik og GDPR.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til vores cookiepolitik, er du velkommen til at kontakte os.