We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Polityka prywatności

Niniejsza strona www.dako.eu jest obsługiwana przez firmę DAKO Sp. z o.o. (dalej „DAKO”). Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakichkolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

1. Prawa autorskie

Treść strony internetowej DAKO chroniona jest prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniej zgody DAKO.
Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

2. Znaki handlowe

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność DAKO Sp. z o.o.
Nazwy marek oraz oznaczenia są na tej stronie zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których posiada prawo DAKO Sp. z o.o.
Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma DAKO nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie prawa posiadacza.

3. Polityka prywatności

DAKO chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administrator danych osobowych
DAKO Sp. z o.o. (DAKO)
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definicje
Dane osobowe: informacje, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę

Rodzaj gromadzonych danych osobowych
Na niektórych podstronach naszej strony internetowej, DAKO będzie gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.

Poufność danych osobowych
Niniejsza polityka prywatności będzie stanowić podstawę do wykonywania jakichkolwiek działań związanych z wykorzystywaniem Państwa danych oraz ich przetwarzaniem.
DAKO dba przede wszystkim o to, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych, starając się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych. W szczególności zwracamy uwagę na bezpieczeństwo w zakresie poniższych kwestii:
– korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących
– stosowanie ochrony hasłem;
– żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz
– ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku DAKO jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków. Ponadto DAKO może gromadzić Państwa dane osobowe:

 • podczas tworzenia internetowego konta użytkownika;
 • przy składaniu zamówienia;
 • przy zamawianiu newslettera;
 • w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;
 • w przypadku wypełniania ankiety;

DAKO będzie jednocześnie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

Cele wykorzystywania danych osobowych
Wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach.
DAKO ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”):

 • zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem strony
 • zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera;
 • obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej;
 • badania i analiza rynku oraz klientów, produktów i usług DAKO
 • ułatwienie DAKO oceny produktów i usług firmy, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;
 • dokumentacja wewnętrzna;
 • marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem DAKO Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach
 • organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych;
 • rekrutacja

Ujawnianie danych osobowych
DAKO nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:

 • przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom DAKO świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu DAKO
 • nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków DAKO związanych ze stroną internetową;
 • jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów DAKO, jej klientów bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

Jako użytkownicy, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pomocą narzędzi, które sprawiają, że informacje te stają się widoczne dla innych osób są przez te narzędzia publicznie udostępniane. Należy o tym pamiętać i postępować z rozwagą i ostrożnością, kiedy przekazują Państwo informacje za pomocą takich narzędzi.
W każdym przypadku, gdy DAKO ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Marketing bezpośredni
Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez DAKO Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach DAKO.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta.

4. Pliki cookies

DAKO wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z nasza stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. DAKO zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu identyfikacji użytkownika.
Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić www.allaboutcookies.org.

5. Odpowiedzialność
Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże DAKO nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze strony internetowej oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. DAKO zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.
Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy DAKO nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę DAKO.
Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. DAKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu DAKO.
Firma DAKO nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: informatyka@dako.eu lub na adres firmy: DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.

Preferencje plików cookie
Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w ustawienich.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności i RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.