We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Poznaj drogę do jakości DAKO

Dowiedz się jak przebiega proces, którego celem jest stworzenie produktów spełniających,
nawet najbardziej wygórowane oczekiwania klientów.

Misją DAKO Sp. z o.o. jest zrozumienie Klientów i dostosowanie się do ich potrzeb i oczekiwań poprzez:Zadowolenie Klienta • Jakość i precyzja wykonania naszych produktów

 • Sukcesywne poszerzanie oferty stolarki i ślusarki otworowej,

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności

 • Inwestycje w rozwój firmy

 • Solidne i wiarygodne partnerstwoMinimalizację wpływu na Środowisko • Stosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych w realizowanych procesach, w celu uzyskania pozytywnych efektów środowiskowych działalności,

 • Minimalizację wpływu procesów i wyrobów na środowisko w całej perspektywie cyklu życia tj. od fazy projektowania do jego utylizacji,

 • Prowadzenie pełnej selekcji i segregacji odpadów poprodukcyjnych, do których należą odpady PVC (tworzywo sztuczne), szkło, odpady stalowe, odpady aluminiowe i papier.Doskonalenie organizacji • Ciągłe monitorowanie i doskonalenie wydajności realizowanych procesów,

 • Ustawiczny rozwój kompetencji personelu,

 • Sukcesywne unowocześnianie parku maszynowegoNajwyższe Kierownictwo  deklaruje osobiste zaangażowanie w realizację niniejszej polityki, która dotyczy wszystkich pracowników DAKO Sp. z o.o.