We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

GDPR

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten)

Den 25. maj 2018 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (i øvrigt omtalt som “GDPR” eller “Den generelle forordning om databeskyttelse”), i kraft.
Derfor oplyser vi om vores behandling af personlige oplysninger og principper for behandling heraf efter den 25. maj 2018. Nedenfor findes grundlæggende oplysninger herom.

Den dataansvarlige er DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz (herefter benævnt DAKO).

Personlige oplysninger vil blive behandlet af DAKO til følgende formål:
a) markedsføring af egne produkter og ydelser – i henhold til Art. 6 stk. 1 lit. f som led i den dataansvarliges legitime interesse i form af direkte markedsføring
b) indgåelse af aftale, opfyldelse af aftale og ændring af aftale – i henhold til Art. 6 stk.1 lit. b
c) levering af garanti-/reklamationsydelse – i henhold til Art. 6 stk. 1 lit. b
d) deltagelse i kampagner, loyalitetsprogrammer, konkurrencer og andre markedsføringsaktiviteter (herunder tilmelding til nyhedsbrev) i henhold til Art. 6 stk. 1 lit. A)
e) rekruttering i henhold til arbejdslovens regler (art. 221 i arbejdsloven) og i henhold til Art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, som oplysninger, der er fornødne for at iværksætte handlinger på anmodning af den person, som oplysningerne vedrører, før indgåelse af aftalen.

Databeskyttelsesrådgiver, der kan kontaktes via e-mail iod@dako.eu, er vores kontaktperson med ansvar for sager vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger hos DAKO Sp. z o.o. iod@dako.eu

Modtagere af personlige oplysninger vil være den dataansvarliges autoriserede medarbejdere, ordretagere, der leverer administrationsydelser, markedsføringsydelser, yder juridisk bistand eller IT-ydelser til den dataansvarlige, DAKOs samarbejdspartnere og organer, der har ret til modtagelse af personlige oplysninger i henhold til loven.

Personlige oplysninger vil blive opbevaret og behandlet på grundlag af samtykke, indtil tilbagetrækning heraf.

Enhver har ret til adgang til sine personlige oplysninger og til at få oplysningerne rettet, slettet, til at få begrænset behandlingen af personlige oplysninger, ret til at overføre oplysninger, til at gøre en indsigelse gældende og til enhver tid ret til at tilbagtrække samtykket uden at det berører lovligheden af behandlingen, der fandt sted før tilbagetrækning af samtykket.

Angivelse af personlige oplysninger er ikke obligatorisk, dog vil manglende angivelse heraf medføre, at det ikke vil være muligt at modtage oplysninger vedrørende DAKOs ydelser.
Enhver har ret til at indgive klage til tilsynsorganet (Generalinspektøren for Beskyttelse af Persondata eller Datatilsynet).

Cookie-præferencer
Mine damer og herrer, vores hjemmeside bruger cookies. Du kan angive betingelserne for lagring eller adgang til cookies i indstillingerne.
Cookie-præferencer
Brug af cookies

Mine damer og herrer, vores hjemmeside bruger cookies. du kan definere betingelserne for lagring eller adgang til cookies. For mere information om cookies og andre følsomme data, se venligst Privatlivspolitik og GDPR.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til vores cookiepolitik, er du velkommen til at kontakte os.