We hebben gedetecteerd dat u een andere taal gebruikt. Wilt u de taalversie wijzigen in:

Kies een andere
lang background
uploaden

Verwerking persoonsgegevens

INFORMATIE in verband met de Wet op bescherming van persoonsgegevens

 

Op 25 mei 2018 werd de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (omschreven als “RODO”, ORODO”, “GDPR” of “Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming) .
Bij deze informeren we u over de gegevensverwerking en de voorwaarden waarop deze zal worden uitgevoerd na 25 mei 2018.

Basisinformatie over dit onderwerp:

De beheerder van de persoonsgegevens is DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz (verder: DAKO).

De persoonsgegevens worden door DAKO verwerkt met het oog op:
a) marketing van de eigen producten en diensten – op grond van artikel 6 lid 1. 1 lit f als onderdeel van het rechtmatige belang van de beheerder, namelijk rechtstreekse marketing,
b) sluiting, uitvoering en wijziging van contracten – overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. b,
c) uitvoering van de garantie- / klachtendienst – op grond van artikel 6, lid 1. 1 lit. b,
e) deelname aan promoties, loyaliteitsprogramma’s, wedstrijden en andere marketingactiviteiten (inclusief abonnement op de nieuwsbrief) op basis van Art 6 par. 1 lit.

De contactpersoon inzake de bescherming van uw persoonsgegevens bij DAKO Sp. z o.o. is de inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens, bereikbaar via iod@dako.eu

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de bevoegde personeelsleden van de beheerder, onderaannemers voor management, marketing, juridische en IT-diensten, entiteiten die samenwerken met DAKO en entiteiten die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verkrijgen op basis van de wettelijke bepalingen.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt op basis van uw toestemming, totdat deze wordt ingetrokken.

Iedereen heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en mag hierin correcties aanbrengen. Hij heeft bovendien het recht zijn gegevens te laten verwijderen, het gebruik ervan te begrenzen of de gegevens naar andere beheerders over te brengen. Iedereen mag zijn toestemming op eender welk moment intrekken,, zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten, die werd gedaan op basis van toestemming vóór de intrekking.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig en het gevolg van het niet verstrekken ervan is het onvermogen om informatie te ontvangen over de diensten die door DAKO worden aangeboden.
Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (Inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens of het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens).

Cookie-voorkeuren
Dames en heren, onze website maakt gebruik van cookies. In de instellingen kunt u de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies specificeren.
Cookie-voorkeuren
Gebruik van cookies

Beste gebruiker, onze website maakt gebruik van cookies. u kunt de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies definiëren. Voor meer informatie over cookies en andere gevoelige gegevens, zie: Over privacyRGPD.

Meer informatie

Als je vragen hebt over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op.