We hebben gedetecteerd dat u een andere taal gebruikt. Wilt u de taalversie wijzigen in:

Kies een andere
lang background
uploaden

Kwaliteit telt! DAKO-tests en certificaten

Nauwgezet naleven van normen en standaarden

Met zorg voor de hoogste mogelijke kwaliteit onderwerpt DAKO zich aan controles inzake kwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Als gevolg daarvan bezit DAKO vele attesten, toelatingsbewijzen en internationaal erkende merktekens die de kwaliteit van de producten bevestigen.

Zo bezit DAKO onder andere het Q-Zert attest, dat door IFT Rosenheim, het belangrijkste onderzoekscentrum in Europa, toegekend werd. De producten van DAKO beantwoorden aan de Europese CE-norm. Deze toelatingen getuigen van de vervulling van de meest veeleisende veiligheidsnormen.

ISO 14001 certificaat in DAKO

De norm ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheren van een milieumanagementsysteem binnen de onderneming waardoor negatieve milieu-invloeden verminderd of geëlimineerd worden.

DAKO verkreeg na een nauwgezette, externe controle het certificaat ISO 14001. De ISO 14001 certificering maakt inzichtelijk dat DAKO haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu en ook daadwerkelijk voldoet aan milieuwetgeving die van toepassing is in de branche.

De belangrijkste doelen binnen DAKO zijn:

  • het aanpassen van de procedures binnen de onderneming betreffende het milieubeleid door het verminderen van afval, een beter en besparend energiebeleid en een rationeel grondstoffenbeleid;
  • een groter engagement voor milieubescherming;
  • initiatieven ondersteunen die binnen de onderneming kunnen leiden tot het verminderen van milieuvervuiling;
  • het elimineren van ecologische gevaren, en het voorbereiden van de juiste reacties bij het mogelijke optreden hiervan.
Cookie-voorkeuren
Dames en heren, onze website maakt gebruik van cookies. In de instellingen kunt u de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies specificeren.
Cookie-voorkeuren
Gebruik van cookies

Beste gebruiker, onze website maakt gebruik van cookies. u kunt de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies definiëren. Voor meer informatie over cookies en andere gevoelige gegevens, zie: Over privacyRGPD.

Meer informatie

Als je vragen hebt over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op.