We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Certifikat

Följa strikta normer och standarder

För att kunna uppfylla de högsta tillverkningsstandarderna genomgår DAKO Fönsterfabrik bedömnings-, kontroll och certifieringsförfaranden. De resulterar i godkännanden, certifikat och rätten att använda märken som bekräftar produkternas kvalitet.

DAKO har bland annat Q-Zert certifiering tilldelad av det viktigaste forskningsinstitutet i Europa IFT Rosenheim efter en godkänd revision. DAKO-produkter uppfyller också den europeiska CE-standarden och godkännanden från leverantörerna av komponenter är ett bevis på att de strikta säkerhetskraven är uppfyllda.

Certifiering enligt ISO 14001 på DAKO

ISO 14001-standarden är en uppsättning bestämmelser som rör organisation av ett miljöledningssystem i företag och syftar till att stödja företag och organisationer i att minska eller eliminera de negativa effekterna av deras verksamhet på miljön.

DAKO har framgångsrikt klarat en extern, rigorös revision och blivit certifierat enligt ISO 14001! Certifieringen är en officiell, internationell bekräftelse på att DAKO är pålitligt och välorganiserat samt tillhandahåller tjänster av högsta kvalitet med respekt för miljöstandarder och omsorg om ekologi. De grundläggande målen med att införa standarden i företaget är följande:

  • Ordna företagets miljöledningsarbete: minska mängden avfall, minska kostnaderna samt spara energi och hantera råvaror på ett rationellt sätt
  • Stödja företagets miljöarbete
  • Stödja initiativ som kan minska organisationens negativa påverkan på miljön och förebygga föroreningar
  • Eliminera ekologiska hot och ha en god beredskap om en hot-situation skulle inträffa
Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.