We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Omfattande information om DAKO-produkter

Märkning av DAKO-produkter

Var uppmärksam på märkningarna! Originalprodukter från DAKO är märkta på ett särskilt sätt som gör att du kan känna igen tillverkaren. Med alla originalmärken påsatta på produkten kan du vara säker på att...

Läs mer

Skräddarsydda fönster

Det finns inte två hus som är exakt likadana och alla rum har sitt eget utseende interiört. DAKO Fönsterfabrik är den första fabriken i Polen som presenterar ett omfattande system för skräddarsydda fönster där varje hus och varje rum behandlas individuellt.

Läs mer