We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

DAKO s certifikáciou ISO 14001

Novinky Zo života firmy

Ohodnoť:
Komentovať

S radosťou vám oznamujeme, že DAKO úspešne prešlo externým, prísnym auditom a získalo certifikáciu podľa normy ISO 14001!

Certifikát je oficiálnym medzinárodným potvrdením, že DAKO je spoľahlivé, dobre organizované a poskytuje najvyššiu kvalitu služieb, rešpektujúc environmentálne normy a starostlivosť o ekológiu.

 

 

FIRMA

V oblasti organizácie norma ISO 14001 znamená, že vo všetkých aspektoch prevádzky – ako je výroba, logistika alebo organizácia spoločnosti – sme zaviedli množstvo vylepšení a postupov, aby sme konali vedome a trvalo udržateľným spôsobom.

 

EKOLÓGIA

Implementácia cieľov a požiadaviek certifikácie nám umožnila pri zachovaní najvyššej kvality služieb eliminovať alebo znížiť negatívny vplyv činnosti spoločnosti na prírodné prostredie a podniknúť kroky na podporu ekosystému.

Pracujeme v súlade s ISO 14001

Splnenie požiadaviek na získanie certifikátu si od nás vyžiadalo množstvo aktivít a iniciatív. Tejto úlohy sme sa zhostili, pretože chceme byť zodpovednou a ekologickou spoločnosťou. Ceníme si, že akreditovaný certifikačný orgán PCC-cert ocenil náš uvedomelý prístup k problematike ekológie a udelil nám certifikát ISO 14001.

Sme presvedčení, že získaná certifikácia zvýši našu konkurencieschopnosť na trhu a pozitívne ovplyvní dôveru zákazníkov v značku DAKO.

Aké sú výhody certifikácie ISO 14001?

Starostlivosť o životné prostredie je neoddeliteľne spojená s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci a zvyšovanie štandardov v týchto dvoch oblastiach je už neoddeliteľnou súčasťou sociálnej zodpovednosti podnikov. Pre DAKO je prispôsobenie významných oblastí činnosti medzinárodným požiadavkám normy príležitosťou na vybudovanie pozitívneho imidžu firmy a zvýšenie jej ekologickej dôveryhodnosti, ako aj zvýšenia jej dôvery v značku, čo sa prejaví vo väčšom počet zákazníkov.

Získanie medzinárodného environmentálneho certifikátu je tiež príležitosťou na zvýšenie konkurencieschopnosti a úspechov firmy, ako aj skutočných pozitívnych prínosov vyplývajúcich z dopadu opatrení prijatých na pracovné prostredie a miestnu komunitu.

 

 

Pripomienky

Mohlo by sa vám páčiť:

Zo života firmy

Značka DAKO medzi Gazelami Biznisu

S veľkou radosťou vám oznamujeme, že značka DAKO bola zaradená do prestížnej skupiny spoločností ocenených v rebríčku Gazely Biznisu 2021. O to viac si vážime naše úsilie a neustály rozvoj, ktorý opäť pokračuje - získali sme aj predchádzajúce ocenenia v rokoch 2017 a 2018.

Zo života firmy

Diamant Forbes 2022 pre DAKO!

Značka DAKO bola zaradená do čestnej skupiny najlepších spoločností na poľskom trhu, ocenenej v roku 2022 prestížnym titulom „Diamant Forbesa“! Prítomnosť spoločnosti na zozname najrýchlejšie rastúcich spoločnosti je pre nás veľkým zdrojom hrdosti – o to viac, že ​sa na nej opäť objavujeme.

Zo života firmy

DAKO s vyznamenaním v súťaži GO GLOBAL AWARDS 2021

Ocenenia Go Global Awards, udeľované od roku 1989 Radou pre medzinárodný obchod, sú formou vnímania a uznania inovatívnych, výnimočne podnikavých spoločností a ich úspechov.

Zo života firmy

Nový showroom a výrobná hala DAKO

Rastúci počet príjemcov komplexnej ponuky výrobkov značky DAKO a neustále rastúci podiel exportného predaja sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi rozhodnutie o rozšírení firmy a rozšírení jej využiteľnej plochy.

Zo života firmy

Je to tu! Nová výrobná hala Dako

Práce prebiehajúce od augusta 2016 pri rozšírení výrobnej infraštruktúry DAKO sa skončili. Investícia je spojená s dynamickým rozvojom, ktorý je výsledkom rastu predaja a stálym rozširovaním ponuky výrobkov. Všetky aktivity boli dokončené podľa harmonogramu. Za necelý rok bola postavená nová výrobná hala a sklad, ktoré rozšíria existujúci povrch DAKO o cca 5 200 m². V rámci investície vznikla taktiež sprievodná infraštruktúry spolu s územným r...