We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Vybrat další
lang background
načítaní

Slovník pojmů – okna a terasové dveře

Vysvětlujeme nejpopulárnější pojmy spojené s okny a terasovými dveřmi

Rám okna, kterému se také říká zárubeň je konstrukčním prvkem okna osazovaným do stavebního otvoru ve zdi, a trvale spojujícím okno se zděním stavebního otvoru. Křídla jsou připevněné k zárubní prostřednictvím pantů - jednoho nebo několika.

Okenní křídlo, neboli otvíravá část okna. Vybavené klikou usnadňující obsluhu a ovládání křídla. Křídlo, dle použitého kování se může otvírat do stran, sklopit nebo být otvírací-sklopné.

Okenní těsnění je prvkem zajištujícím těsnost oken. Standardně se k oknům připevňuje dva typy těsnění – zasklívací a odporové (nebo také nárazníkové nebo vrubové). Jedné a druhé zabraňují, aby se voda dostala dovnitř okenního profilu a způsobila rezavění kování. Odporové těsnění je navíc překážkou pro vítr, prach a hluk. Zasklívací těsnění má vždy dvě podoby – jednu na vnější, druhou na vnitřní straně okna. Flexivnost a odolnost vůči výkyvům počasí zajišťuje umělá hmota, ze které jsou vyrobené, tj. EPDM nebo TPS.

Součinitel prostupu tepla je hodnotou, která informuje o množství tepla, které unika jedním metrem čtverečným povrchu (například oknem nebo dveřmi) během jedné hodiny, za předpokladu, že teplota vzduchu venku je o jeden stupeň nižší než uvnitř.
Součinitel prostupu tepla se označuje písmenem U [W/m2K]. Čim je jeho hodnota nižší, tím líp – nízký součinitel prostupu tepla totiž informuje o tom, že okna a dveře mají dobré tepelněizolační vlastnosti a zaručují omezení tepelných ztrát.

Zvuková izolace – zvukové parametry jsou stanovené koeficientem Rw (dB), který informuje o úrovní tlumení hluku, který proniká dovnitř budovy. Čim je hodnota koeficientu vyšší, tím je ochrana proti hluku, kterou zaručuje okno lepší. Vliv na hodnotu tohoto parametru má hned několik faktorů – těsnost oken, jejích rozměry, zvuková izolace sady skel a konstrukce profilů.

RC (resistance classes)) škála určující hodnotu třídy ochrany proti vloupání oken a dveří v šestistupňové škále. Při stavbách rodinných domků se nejčastěji používají produkty s třídou RC2\RC3. Norma PN-EN 1627 stanovuje šest tříd odolnosti vyplní stavebních otvorů proti vloupání, včetně oken a dveří, a určuje předvidatelné metody a snahy vstupu skrz této vyplně. Certifikáty potvrzující zvýšenou odolnost proti vloupání jsou vystavovány certifikační autoritou, která působí v oblasti posuzování shody a má pro tuto činnost aktivní akreditaci.

Třída okenního profilu PVC a počet komor. Jednotné třídy profilů se mezi sebou liší tloušťkou stěn profilů a rozlišují se v souladu s platnými normy. Třída okenních profilů ovlivňuje hlavně tuhost okenního profilu a nosnost svařovaných rohů okenních hranolů. Samotný okenní profil je tvořen komory, kterých úkolem je zvýšení tepelných parametrů oken. V dnešní době 5 komor se zda standardem, pod který by se nemělo vracet, za účelem udržení tepelných parametrů oken na uspokojivé úrovní.
Profily třídy A - minimální tloušťka viditelné stěny je větší nebo rovná 2,8 mm, a neviditelné stěny přesahuje nebo se rovna 2,5 mm. Taková řešení zajišťují větší stabilitu okna, lepší tepelněizolační vlastnosti a s použitím správného prosklení, účinnější ochranu proti hluku z venku.
Profily třídy B - minimální tloušťka viditelné stěny přesahuje 2,5 mm, a neviditelné 2 mm (ke třídě C zahrnujeme profily, kterých minimální tloušťka viditelné a neviditelné stěny nebyla stanovená). Okno, kterého profil je přiřazován ke třídě A, bude stabilnější a tužší než třídy B a C.

Kování je prvkem okna, kterého základním úkolem je udržení těsnosti a otevíraní, zavírání a sklápění křídel okna nebo dveří. Kování odpovídá také za bezpečnost a chrání proti vloupání. Jedním z klíčových prvků kování je klika, díky které upravujeme polohu křídla. Dnes se v oknech nejčastěji používá obvodové kování, nebo takové, které je rozmístěné po celém obvodu křídla. Po uzavření rovnoměrně přitlačují křídlo k rámu. Tím je zajištěná těsnost a je zabráněno změnám tvaru profilu. Na tom, jaký typ obvodového kování zvolíme závisí, jak se budou otevírat naše okna. K výběru máme otevírané, které umožňují otevřít okno dokořán a sklopné, umožnující pouze sklopení křídla. Nejpohodlnějším řešením je kování spojující obě funkce, tj. otvírací-sklopné.

Mikrovětrání je funkci, kterou zajišťuje příslušné kování tím, že umožňuje neúplné přitlačení okenního křídla k rámu. U této varianty křídlo nepřiléhá těsně k rámu, a tím vzniká mezi nimi několika milimetrová mezera umožnující cirkulací vzduchu, a křídlo je současně zabezpečené proti otevření při nárazu větru.

Stálý sloupek / pohyblivý sloupek. Sloupek je konstrukčním prvkem okna oddělujícím jeho části – dle konstrukčních možnosti okna nebo preferencí investorů, může se vyskytovat ve stálé verzí, nebo v tzv. pohyblivé. Stálý sloupek je prvkem trvalé spojeným s okenním rámem, díky tomu je dosažená větší statika a tím i samotná konstrukce je odolnější proti působení silného větru nebo pokusům o vloupaní. U toho typu řešení každé křídlo funguje nezávislé, a otvírací-sklopný mechanizmus se může použit v obou křídlech (u dvoukřídlých oken).

U pohyblivého sloupku, nejsou tyto konstrukční prvky okna pevně spojené s rámem a sloupek je tvořen oběma dosedajícími k sobě plochami křídel. U takové varianty se používá pouze jedná klika, a otevření druhého křídla vyžaduje (zaprvé otevření prvního křídla) odblokování aretačních zástrčí na vnitřní straně křídla. Významnou výhodou pohyblivého sloupku je světlost, která není omezená svislým sloupkem, a používá se u naprosté většiny balkonových dveří, kde je světlost žádaná.

Standardní sada skel je součástí prosklení oken a dveří, v současné době je samozřejmostí používání dvojskel nebo trojskel, oddělených distančním rámečkem a vyplněných ušlechtilými plyny. Prostoru mezi dvěma skly oddělenými distančním rámečkem se říká komora. Na trhu jsou dostupné jednoskla, a soubory dvojskel nebo trojskel.

Distanční rámeček (meziskelní) – prvek sady skel těsnicí okraje sady skel a oddělující jednotlivé tabule skel od sebe. Nejčastěji jsou rámečky vyrobené z hliníku, kterého vysoká tepelná vodivost způsobí, že se teplo dostává ven skrz okno. Rámečky jsou dostupné v různých barevných provedeních a mají různé parametry, mj. teplý rámeček.

Bezpečné sklo není sklem chránícím před vloupáním, ale sklem, které v případě prasknutí nevytváří rizika úrazu. Bezpečné sklo v důsledku rozbití se rozdělí na neostré střepiny nebo, díky zabezpečení speciální fólií, zůstane vcelku navzdory prasknutí.

Okrasné příčky jsou dekorativními tenoučkými lišty, které rozdělují skla do dvou polí. Nejčastěji používaným řešením v tomto ohledu jsou vídeňské okrasné příčky, které se nalepuje na sklo zvenku, nebo tzv. vnitřní okrasné příčky, které se umísťují mezi dvě skelní tabule.

Dodaj swój komentarz
Stretnutie sa už začalo alebo skončilo.

Může vás také zajímat:

Slovníček pojmů

Slovník pojmů – vchodové dveře

Jak se jmenují jednotlivé komponenty oken? Co se skrývá pod označením v popisech jejích parametrů? Pro usnadnění orientace mezi někdy i nesrozumitelnými pojmy.

Předvolby souborů cookie
Vážení, náš portál využívá soubory cookies. Můžete určit podmínky uchovávání nebo přístupu k souborům cookies v nastavení.
Předvolby souborů cookie
Používání cookies

Vážení, náš portál využívá soubory cookies. Můžete určit podmínky uchovávání nebo přístupu k souborům cookies. Další informace o souborech cookie a dalších citlivých datech naleznete v Politika soukromí a GDPR

Více informací

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad používání souborů cookie, neváhejte nás kontaktovat.