We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Vybrat další
lang background
načítaní

Slovník pojmů – okna a terasové dveře

Jak se jmenují jednotlivé komponenty oken? Co se skrývá pod označením v popisech jejích parametrů? Pro usnadnění orientace mezi někdy i nesrozumitelnými pojmy.

Vysvětlujeme nejpopulárnější pojmy spojené s okny a terasovými dveřmi


Rám okna, kterému se také říká zárubeň je konstrukčním prvkem okna osazovaným do stavebního otvoru ve zdi, a trvale spojujícím okno se zděním stavebního otvoru. Křídla jsou připevněné k zárubní prostřednictvím pantů - jednoho nebo několika.Okenní křídlo, neboli otvíravá část okna. Vybavené klikou usnadňující obsluhu a ovládání křídla. Křídlo, dle použitého kování se může otvírat do stran, sklopit nebo být otvírací-sklopné.Okenní těsnění je prvkem zajištujícím těsnost oken. Standardně se k oknům připevňuje dva typy těsnění – zasklívací a odporové (nebo také nárazníkové nebo vrubové). Jedné a druhé zabraňují, aby se voda dostala dovnitř okenního profilu a způsobila rezavění kování. Odporové těsnění je navíc překážkou pro vítr, prach a hluk. Zasklívací těsnění má vždy dvě podoby – jednu na vnější, druhou na vnitřní straně okna. Flexivnost a odolnost vůči výkyvům počasí zajišťuje umělá hmota, ze které jsou vyrobené, tj. EPDM nebo TPS.Součinitel prostupu tepla je hodnotou, která informuje o množství tepla, které unika jedním metrem čtverečným povrchu (například oknem nebo dveřmi) během jedné hodiny, za předpokladu, že teplota vzduchu venku je o jeden stupeň nižší než uvnitř.

Součinitel prostupu tepla se označuje písmenem U [W/m2K]. Čim je jeho hodnota nižší, tím líp – nízký součinitel prostupu tepla totiž informuje o tom, že okna a dveře mají dobré tepelněizolační vlastnosti a zaručují omezení tepelných ztrát.Zvuková izolace – zvukové parametry jsou stanovené koeficientem Rw (dB), který informuje o úrovní tlumení hluku, který proniká dovnitř budovy. Čim je hodnota koeficientu vyšší, tím je ochrana proti hluku, kterou zaručuje okno lepší. Vliv na hodnotu tohoto parametru má hned několik faktorů – těsnost oken, jejích rozměry, zvuková izolace sady skel a konstrukce profilů.RC (resistance classes)) škála určující hodnotu třídy ochrany proti vloupání oken a dveří v šestistupňové škále. Při stavbách rodinných domků se nejčastěji používají produkty s třídou RC2\RC3. Norma PN-EN 1627 stanovuje šest tříd odolnosti vyplní stavebních otvorů proti vloupání, včetně oken a dveří, a určuje předvidatelné metody a snahy vstupu skrz této vyplně. Certifikáty potvrzující zvýšenou odolnost proti vloupání jsou vystavovány certifikační autoritou, která působí v oblasti posuzování shody a má pro tuto činnost aktivní akreditaci.Třída okenního profilu PVC a počet komor. Jednotné třídy profilů se mezi sebou liší tloušťkou stěn profilů a rozlišují se v souladu s platnými normy. Třída okenních profilů ovlivňuje hlavně tuhost okenního profilu a nosnost svařovaných rohů okenních hranolů. Samotný okenní profil je tvořen komory, kterých úkolem je zvýšení tepelných parametrů oken. V dnešní době 5 komor se zda standardem, pod který by se nemělo vracet, za účelem udržení tepelných parametrů oken na uspokojivé úrovní.

Profily třídy A - minimální tloušťka viditelné stěny je větší nebo rovná 2,8 mm, a neviditelné stěny přesahuje nebo se rovna 2,5 mm. Taková řešení zajišťují větší stabilitu okna, lepší tepelněizolační vlastnosti a s použitím správného prosklení, účinnější ochranu proti hluku z venku.

Profily třídy B - minimální tloušťka viditelné stěny přesahuje 2,5 mm, a neviditelné 2 mm (ke třídě C zahrnujeme profily, kterých minimální tloušťka viditelné a neviditelné stěny nebyla stanovená). Okno, kterého profil je přiřazován ke třídě A, bude stabilnější a tužší než třídy B a C.Kování je prvkem okna, kterého základním úkolem je udržení těsnosti a otevíraní, zavírání a sklápění křídel okna nebo dveří. Kování odpovídá také za bezpečnost a chrání proti vloupání. Jedním z klíčových prvků kování je klika, díky které upravujeme polohu křídla. Dnes se v oknech nejčastěji používá obvodové kování, nebo takové, které je rozmístěné po celém obvodu křídla. Po uzavření rovnoměrně přitlačují křídlo k rámu. Tím je zajištěná těsnost a je zabráněno změnám tvaru profilu. Na tom, jaký typ obvodového kování zvolíme závisí, jak se budou otevírat naše okna. K výběru máme otevírané, které umožňují otevřít okno dokořán a sklopné, umožnující pouze sklopení křídla. Nejpohodlnějším řešením je kování spojující obě funkce, tj. otvírací-sklopné.Mikrovětrání je funkci, kterou zajišťuje příslušné kování tím, že umožňuje neúplné přitlačení okenního křídla k rámu. U této varianty křídlo nepřiléhá těsně k rámu, a tím vzniká mezi nimi několika milimetrová mezera umožnující cirkulací vzduchu, a křídlo je současně zabezpečené proti otevření při nárazu větru.Stálý sloupek / pohyblivý sloupek. Sloupek je konstrukčním prvkem okna oddělujícím jeho části – dle konstrukčních možnosti okna nebo preferencí investorů, může se vyskytovat ve stálé verzí, nebo v tzv. pohyblivé. Stálý sloupek je prvkem trvalé spojeným s okenním rámem, díky tomu je dosažená větší statika a tím i samotná konstrukce je odolnější proti působení silného větru nebo pokusům o vloupaní. U toho typu řešení každé křídlo funguje nezávislé, a otvírací-sklopný mechanizmus se může použit v obou křídlech (u dvoukřídlých oken).U pohyblivého sloupku, nejsou tyto konstrukční prvky okna pevně spojené s rámem a sloupek je tvořen oběma dosedajícími k sobě plochami křídel. U takové varianty se používá pouze jedná klika, a otevření druhého křídla vyžaduje (zaprvé otevření prvního křídla) odblokování aretačních zástrčí na vnitřní straně křídla. Významnou výhodou pohyblivého sloupku je světlost, která není omezená svislým sloupkem, a používá se u naprosté většiny balkonových dveří, kde je světlost žádaná.Standardní sada skel je součástí prosklení oken a dveří, v současné době je samozřejmostí používání dvojskel nebo trojskel, oddělených distančním rámečkem a vyplněných ušlechtilými plyny. Prostoru mezi dvěma skly oddělenými distančním rámečkem se říká komora. Na trhu jsou dostupné jednoskla, a soubory dvojskel nebo trojskel.Distanční rámeček (meziskelní) – prvek sady skel těsnicí okraje sady skel a oddělující jednotlivé tabule skel od sebe. Nejčastěji jsou rámečky vyrobené z hliníku, kterého vysoká tepelná vodivost způsobí, že se teplo dostává ven skrz okno. Rámečky jsou dostupné v různých barevných provedeních a mají různé parametry, mj. teplý rámeček.Bezpečné sklo není sklem chránícím před vloupáním, ale sklem, které v případě prasknutí nevytváří rizika úrazu. Bezpečné sklo v důsledku rozbití se rozdělí na neostré střepiny nebo, díky zabezpečení speciální fólií, zůstane vcelku navzdory prasknutí.Okrasné příčky jsou dekorativními tenoučkými lišty, které rozdělují skla do dvou polí. Nejčastěji používaným řešením v tomto ohledu jsou vídeňské okrasné příčky, které se nalepuje na sklo zvenku, nebo tzv. vnitřní okrasné příčky, které se umísťují mezi dvě skelní tabule.