Zistili sme, že používate iný jazyk. Chcete zmeniť jazykovú verziu na:

Vyberte si iný
lang background
načítava sa

Slovník pojmov - terasové okná a dvere

Vysvetľujeme najbežnejšie pojmy používané v súvislosti s terasovými oknami a dverami

Okenný rám, tiež známy ako rám, je konštrukčným prvkom okna zabudovaným do steny, ktorý ho natrvalo spája s okenným otvorom. Jedno alebo viac krídel je pripevnené k rámu pomocou pántov.

Okenné krídlo, teda otvárateľná časť okna. Je vybavená kľučkou, ktorá umožňuje obsluhu a ovládanie krídla. Krídlo môže byť v závislosti od použitého kovania otváravé, sklopné alebo otváravo-sklopné

Tesnenia okien sú prvky ktoré zabezpečujú tesnosť okien. Okná sú štandardne vybavené dvoma typmi tesnení - zasklievacími a poistnými tesneniami (známe ako nárazníky alebo zárezy). Oba zabraňujú vnikaniu vody do profilu okna a spôsobujú hrdzavenie kovania. Poistné tesnenia pôsobia tiež ako bariéra proti vetru, prachu a hluku. Zasklievacie tesnenia sú vždy dve - jedno zvonku, druhé zvnútra okna. Flexibilitu a odolnosť voči zmenám poveternostných podmienok zaisťuje materiál, z ktorého sú vyrobené, teda EPDM alebo TPS.

Koeficient prestupu tepla je hodnota ktorá ukazuje, koľko tepla stratíme na meter štvorcový povrchu (napr. okná alebo dverí) za jednu hodinu, ak je teplota vonkajšieho vzduchu o jeden stupeň nižšia ako v miestnosti.
Koeficient prestupu tepla označíme symbolom U [W / m2K]. Čím nižšia je jeho hodnota, tým lepšie - nízky súčiniteľ prechodu tepla informuje, že okná a dvere majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a zaručujú zníženie tepelných strát.

Akustická izolácia – akustické parametre určuje koeficient Rw (dB), ktorý informuje o miere tlmenia hluku vychádzajúceho z vonkajšej strany budovy. Čím vyššia je hodnota koeficientu, tým lepšiu ochranu proti hluku zaručuje okno. Hodnotu tohto parametra ovplyvňuje niekoľko prvkov - tesnosť okna, ich rozmery, zvuková izolácia sklenených vložiek a profilová konštrukcia.

RC (resistance classes) stupnica, ktorá definuje úroveň ochrany proti vlámaniu do okien a dverí na šesťstupňovej stupnici. V rodinných bytoch sú najbežnejšie používané výrobky v triedach RC2 \ RC3. Norma PN-EN 1627 poskytuje šesť tried odolnosti proti vlámaniu pre stavebné otvory vrátane okien a dverí a špecifikuje metódy a pokusy o získanie prístupu k nim. Certifikáty potvrdzujúce zvýšenú odolnosť proti vlámaniu vydávajú certifikačné orgány pôsobiace v oblasti posudzovania zhody, ktoré majú pre tento rozsah skúšok aktívnu akreditáciu.

Trieda okenných profilov z PVC a počet komôr. Jednotlivé triedy profilov sa líšia z hľadiska hrúbky stien profilov a sú určené v súlade s platnými normami. Trieda okenných profilov ovplyvňuje hlavne tuhosť okenného profilu a únosnosť zváraných rohov okenných profilov. Samotný okenný profil tvoria komory, ktorých úlohou je zlepšovať tepelnotechnické vlastnosti okien. V dnešnej dobe sa 5 komôr javí ako štandard, pod ktorý by sa nemalo ísť, aby sa udržala tepelná izolácia okna na uspokojivej úrovni.
Profily triedy A - minimálna hrúbka viditeľnej steny je najmenej 2,8 mm a minimálna hrúbka neviditeľnej steny je 2,5 mm alebo viac. Toto riešenie poskytuje väčšiu stabilitu okna, lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a pri použití vhodného zasklenia účinnú ochranu pred vonkajším hlukom.
Profily triedy B - minimálna hrúbka viditeľnej steny je viac ako 2,5 mm a minimálna hrúbka neviditeľnej steny sú 2 mm (trieda C zahŕňa profily, pre ktoré nie je definovaná minimálna hrúbka viditeľnej a neviditeľnej steny). Okno, ktorého profil je klasifikovaný ako trieda A, bude preto tuhšie a stabilnejšie ako okná triedy B a C.

Kovanie sú okenné prvky, ktorých primárnou úlohou je udržiavať tesnosť a otváranie, zatváranie a sklápanie okenné alebo dverné krídla. Kovanie zodpovedá aj za bezpečnosť a ochranu proti vlámaniu. Jedným z ich kľúčových prvkov kovania je kľučka, pretože slúži na zmenu polohy krídla. Dnes sú najbežnejším okenným kovaním obvodové kovanie, teda také, ktoré sú umiestnené po obvode krídla. Po zatvorení rovnomerne pritlačia krídlo k rámu. To zaisťuje tesnosť a zabraňuje deformácii profilu. Typ obvodového kovania, ktorý si vyberieme, závisí od toho, ako sa otvoria naše okná. Môžeme zvoliť otváravé, ktoré umožňuje otváranie okien doširoka, a sklopné, ktoré umožňuje iba sklápanie krídla. Najpohodlnejším riešením sú však kovania, ktoré kombinujú obe funkcie, teda otváravo-sklopné.

Mikroventilácia je funkcia zabezpečená príslušným kovaním, ktoré umožňuje neúplné uzavretie okenného krídla. Pri použití tohto variantu otvárania, krídlo neprichádza do tesného kontaktu s rámom a vytvára sa medzi nimi medzera niekoľkých milimetrov, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu a pri silnom nárazovom vetre chráni krídlo pred otvorením.

Pevný stĺpik/pohyblivý stĺpik. Stĺpik je prvkom okennej štruktúry, ktorý oddeľuje jeho sekcie - v závislosti na štrukturálnych schopnostiach okna alebo preferenciách investorov môže byť v pevnej verzii alebo tzv. v pohybe. Pevný stĺpik je prvok trvale spojený s okenným rámom, vďaka čomu sa zachováva väčšia statika a tým je konštrukcia odolnejšia proti silným vetrom alebo pokusom o vlámanie. V takomto riešení pracuje každé krídlo samostatne, čo umožňuje použitie otváravo-sklopného mechanizmu v obidvoch krídlach (pri dvojkrídlových oknách).

V prípade pohyblivého stĺpika, nie sú tieto prvky okennej konštrukcie trvalo spojené s rámom krídla - a stĺpik je tvorený prekrytím polodrážkových častí krídel. V tomto variante sa používa iba jedna kľučka a otvorenie druhého krídla vyžaduje (po otvorení prvého) odblokovanie západiek vo vnútri rámu krídla. Dôležitou výhodou pohyblivého stĺpika je svetlá výška otvoru, ktorá nie je obmedzená zvislým stĺpikom, takmer vždy sa používa pre balkónové dvere, kde je požadovaný veľký prechod svetla.

Zasklenie je štandardným riešením v oblasti zasklievania okien a dverí, v súčasnosti je štandardom použitie dvojitého alebo trojitého zasklenia, ktoré je oddelené rozperou a je naplnené vzácnymi plynmi. Priestor medzi dvoma zaskleniami oddelenými medzikusom sa nazýva komora. Na trhu sú k dispozícii jedno, dvoj alebo trojkomorové zasklenia.

Dištančný rámik (medziskelný) – prvok zasklievacej jednotky, ktorý utesňuje okraje zasklievacích jednotiek a oddeľuje od seba tabule skla. Najčastejšie sú rámiky vyrobené z hliníka, ktorého vysoká tepelná vodivosť umožňuje únik tepla cez okno. Rámiky sú k dispozícii v rôznych farbách a majú rôzne parametre vrátane teplých rámikov.

Bezpečnostné sklo nie je sklo odolné proti vlámaniu, ale také, ktoré nepredstavuje riziko poranenia v prípade poškodenia. Po rozbití bezpečnostného skla sa rozpadne na tupé kúsky alebo vďaka ochrane špeciálnou fóliou zostane po poškodení celé.

Mriežky sú ozdobné, tenké lamely, ktoré rozdeľujú sklo na polia. Najčastejšie používanými riešeniami v tejto oblasti sú mriežky, viedenské, ktoré sa lepia na sklo zvonku, príp. vnútorné mriežky, ktoré są umiestňuje do izolačných sklenených celkov.

Dodaj swój komentarz
Prejdením prstom doprava odošlite

Mohlo by sa vám páčiť:

Slovníček pojmov

Slovník pojmov - vonkajšie dvere

Ako sa nazývajú jednotlivé prvky okien? Čo sa skrýva v popise ich parametrov? Aby ste sa ľahšie ocitli v spleti nie vždy zrejmých fráz.

Predvoľby súborov cookie
Vážený používateľ, naša stránka používa cookies. Podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookie môžete určiť v nastaveniach.
Predvoľby súborov cookie
Používanie cookies

Vážený používateľ, naša stránka používa cookies. môžete definovať podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie. Viac informácií o súboroch cookie a iných citlivých údajoch nájdete v časti Ochrana osobných údajov a GDPR.

Viac informácií

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie, neváhajte nás kontaktovať.