We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Ordlista över ord och termer – fönster och altandörrar

Vi förklarar de vanligaste uttryck som används i samband med fönster och altandörrar

En fönsterram (fönsterkarm) är ett konstruktionselement av fönstret som är fäst i väggen och som permanent förbinder fönstret med fönsteröppningen. Till karmen fästs en eller flera fönsterbågar med gångjärn.

Fönsterbåge, dvs. den öppningsbara delen av fönstret. Den är utrustad med ett handtag för att manövrera och styra bågen. Beroende på vilket beslag som används, kan ett fönster vara sidohängt, underkantshängt eller dreh-kipp.

Fönstertätning är ett element som gör att fönstret är tätt. Som standard monteras två typer av tätningar i fönster - glaslister på utsidan och insidan av fönster och tätning mellan fönsterbåge och karm. Båda typerna förhindrar att vatten tränger in i fönsterprofilen och får beslagen att rosta. Tätningar som sitter mellan fönsterbåge och karm fungerar också som en barriär mot vind, damm och buller. Det finns alltid två glaslister - den ena på utsidan och den andra på insidan av fönstret. Deras flexibilitet och motstånd mot förändrade väderförhållanden säkerställs av materialet de är tillverkade av, dvs. EPDM eller TPS.

Värmegenomgångskoefficient beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter (t.ex. fönster eller dörrar) på en timme vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.

"Värmegenomgångskoefficienten betecknas med U [W/m2K]. Ju lägre U-värde desto bättre - den låga värmegenomgångskoefficienten indikerar att fönster och dörrar har goda värmeisoleringsegenskaper
 och garanterar minskade värmeförluster."

Ljudisolering - ljudparametrar betecknas av Rw-värde (dB) som anger hur mycket buller från källor som finns utanför huset dämpas. Ju högre Rw-värdet desto bättre bullerskydd ger fönstret. Värdet på denna parameter påverkas av flera faktorer - fönstrens täthet, fönstrens mått, ljudisolerande egenskaper hos glaspaketet och profilens konstruktion.

RC (Resistance classes) är en skala som definierar inbrottsskyddsklass för fönster och dörrar i 6-punktsskalan. I enfamiljshus används oftast produkter i klasserna RC2\RC3. Inbrottsstandarden PN-EN 1627 avser sex motståndsklasser mot inbrott för bland annat dörrar och fönster och specificerar förväntade inbrottsmetoder och försök. Certifikat som bekräftar ökat motstånd mot inbrott utfärdas av certifieringsorgan som arbetar med bedömning av överensstämmelse och som har gällande ackreditering för sådan testning.

Klass av PVC-fönsterprofil och antal kamrar. De olika klasser av profiler skiljer sig från varandra när det gäller profilens väggtjocklek och bestäms i enlighet med tillämpliga standarder. Fönsterprofilens klass påverkar främst styvheten i fönsterprofilen och bärförmågan hos de svetsade hörnen i fönsterprofilerna. Själva fönsterprofilen består av kamrar som ska förbättra värmeegenskapen hos fönster. Idag verkar fem kamrar vara en standard om inte bör underskridas för att hålla en tillfredsställande nivå på fönstrets värmeisolerande förmåga.

Profiler i klass A - den synliga väggens minsta tjocklek är mer än eller lika med 2,8 mm och den minsta tjockleken på den osynliga väggen är mer än eller lika med 2,5 mm. Den lösningen säkerställer större fönsterstabilitet, bättre värmeisolerande förmåga och effektivt skydd mot buller utifrån om lämpliga glasrutor används i fönster.

Profiler i klass B - den synliga väggens minsta tjocklek är mer än 2,5 mm och den minsta tjockleken på den osynliga väggen är 2 mm (för profiler i klass C har den minsta tjockleken på den synliga och osynliga väggen inte definierats). Ett fönster med profiler i klass A är därför styvare och stabilare än fönster i klass B och C.

Fönsterbeslag är tillbehör vars huvuduppgift är att hålla tätheten samt öppna, stänga och luta fönsterbågar och dörrblad. Beslagen ansvarar också för säkerheten och skyddar mot inbrott. En av de viktigaste delarna är handtaget som används för att ändra fönsterbågens läge. Idag monteras oftast beslag som fästs runt hela fönsterbågens omkrets. När fönstret är stängt trycker de fönsterbågen jämnt mot karmen. Det säkerställer täthet och förhindrar att profilen deformeras. Vilken typ av beslag du väljer beror på hur dina fönster ska öppnas. Du kan välja mellan sidohängda beslag som gör att fönstret kan öppnas helt och underhängda beslag där du bara kan luta in fönsterbågen. Den mest praktiska lösningen är dock beslag som kombinerar båda funktionerna, dvs. dreh-kippbeslag.

Mikroventilation är en funktion som kan fås med beslag där det går att inte stänga fönsterbågen helt. Vid den här varianten sluter fönsterbågen inte tätt intill karmen och lösgörs då några millimeter för att skapa luftgenomströmning samtidigt som bågen skyddas mot öppning vid starkare vindkast.

Fast mittpost/ Rörlig mittpost. Mittpost är den del av ett fönsterkonstruktionen som delar upp fönsterluften i delar - beroende på fönstrets konstruktionsmöjligheter eller kundernas önskemål kan mittposten vara fast eller rörlig. Fast mittpost är ett element som är permanent anslutet till fönsterkarmen så att bättre statik uppnås och därmed är konstruktionen mer motståndskraftig mot starka vindkast eller inbrottsförsök. I en sådan lösning fungerar varje fönsterbåge oberoende, vilket gör att en dreh-kipp mekanism kan användas i båda bågen (tvåluftsfönster).

När det gäller en rörlig mittpost så är detta konstruktionselement inte permanent anslutet till fönsterramen och mittpost bildas genom att ena fönsterbågens utsida överlappar mötesbåge. Vid den här varianten används endast ett handtag och för att öppna den andra mötesbågen (efter att den första bågen har öppnats) måste låsningarna i bågens ram låsas upp. En viktig fördel med den rörliga mittposten är öppning som inte är begränsad med vertikal mittpost. Lösningen används nästan alltid för balkongdörrar där en stor fri öppning önskas.

Glaspaket är en standardlösning för fönster och dörrar och för närvarande används som standard glaspaket som består av 2 eller 3 glas med en distans emellan och fyllda med ädelgas. Utrymmet mellan två glas separerade med en distans kallas kammare. På marknaden finns glaspaket med en, två eller tre kamrar.

‏Distansram (mellan glasen) - en del av glaspaketet som tätar isolerglasets kanter och separerar glasen från varandra. Distansramar är oftast gjorda av aluminium vars höga värmeledningsförmåga gör att värmen läcker ut genom fönstret. Ramarna finns tillgängliga i olika färger och har olika parametrar, bl.a. varm kant.

Säkerhetsglas är inte ett glas som skyddar mot inbrott utan en typ av glas som om det skadas förhindrar risken för personskador. Om säkerhetsglas går sönder splittras det i små trubbiga bitar eller, om glaset är skyddat med en speciell film, hänger bitarna ihop.

Spröjs är de dekorativa, tunna lister som delar in fönsterrutan i flera fält. De lösningar som oftast används är wienerspröjs som är limmade på fönstrets utsida och så kallade inbyggda spröjs (mellanglasspröjs) som sitter inuti isolerglas.

Dodaj swój komentarz
Svep åt höger för att skicka

Du kanske också gillar:

Ordlista med termer

Ordlista över ord och termer – ytterdörrar

Vad heter delarna på ett fönster? Vad betyder de olika uttryck och namn på specifikationer? För att göra det lättare att förstå de olika begrepp som inte alltid är självklara.

Ta reda på var du kan köpa våra produkter

Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.