We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Słowniczek terminów – okna i drzwi tarasowe

Wyjaśniamy najpopularniejsze terminy występujące w kontekście okien i drzwi tarasowych

Rama okna, zwana też ościeżnicą to element konstrukcyjny okna osadzany w ścianie, który łączy je na stałe z otworem okiennym. Do ościeżnicy, za pośrednictwem zawiasów przymocowane są skrzydła - jedno lub kilka.

Skrzydło okienne, czyli otwieralna część okna. Wyposażone jest w klamkę, która umożliwia obsługę i sterowanie skrzydłem. Skrzydło, w zależności od zastosowanego okucia może być rozwieralne, uchylne lub uchylno-rozwieralne.

Uszczelki okienne to elementy zapewniające szczelność okien. Standardowo montowane w oknach są dwa rodzaje uszczelek – przyszybowe i oporowe (zwane odbojowymi lub wrębowymi). Jedne i drugie niedopuszczają, by woda dostała się do wnętrza profilu okiennego i doprowadziła do rdzewienia okuć. Uszczelki oporowe są ponadto zaporą dla wiatru, kurzu i hałasu. Uszczelki przyszybowe są zawsze dwie – jedna od zewnętrznej, druga od wewnętrznej strony okna. Elastyczność i wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne zapewnia im tworzywo, z którego są wykonane czyli EPDM lub TPS.

Współczynnik przenikania ciepła to wartość, która informuje o tym ile ciepła tracimy przez metr kwadratowy powierzchni (na przykład okna albo drzwi) w przeciągu jednej godziny, jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz będzie o jeden stopień niższa niż w pomieszczeniu.
Współczynnik przenikania ciepła oznaczamy symbolem U [W/m2K]. Im niższa jest jego wartość, tym lepiej – niski współczynnik przenikania ciepła informuje bowiem o tym, że okna i drzwi mają dobre właściwości termoizolacyjne i gwarantują ograniczenie strat ciepła.

Izolacja akustyczna – parametry akustyczne określa się współczynnikiem Rw (dB), który informuje o stopniu tłumienia hałasu docierającego z zewnątrz budynku. Im wyższa jest wartość współczynnika, tym lepszą ochronę przed hałasem gwarantuje okno. Wpływ na wartość tego parametru ma kilka elementów – szczelność okien, ich wymiary, izolacyjność akustyczna wkładów szybowych oraz konstrukcja profilu.

RC (resistance classes)) skala określająca poziom klasy zabezpieczenia antywłamaniowego okien i drzwi w sześciostopniowej skali. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosowane są produkty w klasach RC2\RC3. Norma PN-EN 1627 podaje sześć klas odporności na włamanie budowlanych wyrobów otworowych, w tym także okien i drzwi, oraz określa dla nich przewidywane metody i próby uzyskania dostępu. Certyfikaty potwierdzające podwyższoną odporność na włamanie wystawiają jednostki certyfikujące prowadzące działalność w zakresie oceny zgodności, które posiadają dla tego zakresu badań aktywną akredytację.

Klasa profilu okiennego PVC i liczba komór. Poszczególne klasy profili różnią się ze sobą pod względem grubości ścianek profilu i określane są zgodnie z obowiązującymi normami. Klasa profili okiennych wpływa głównie na sztywność profilu okiennego oraz nośność zgrzewanych naroży kształtowników okiennych Sam profil okienny składa się komór, których zadaniem jest poprawa właściwości cieplnych okien. W dzisiejszych czasach standardem poniżej którego nie powinno się schodzić, chcąc zachować termikę okien na zadowalającym poziomie wydaje się być 5 komór.
Profile klasy A - minimalna grubość ścianki widocznej jest większa bądź równa 2,8 mm, a ścianki niewidocznej większa bądź równa 2,5 mm. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność okna, lepsze właściwości termoizolacyjne oraz, przy zastosowaniu odpowiedniego oszklenia, skuteczną ochronę przed hałasem z zewnątrz.
Profile klasy B - minimalna grubość widocznej ścianki wynosi więcej niż 2,5 mm, a niewidocznej 2 mm (do klasy C zaliczamy profile, których minimalną grubość ścianki widocznej i niewidocznej nie została określona). Okno, którego profil zaliczany jest do klasy A, będzie więc bardziej sztywne i stabilne niż okna klasy B i C.

Okucia to elementy okna, których podstawowym zadaniem jest utrzymywanie szczelności oraz otwieranie, zamykanie i uchylanie skrzydeł okien lub drzwi. Okucia odpowiadają też za bezpieczeństwo, chroniąc przed włamaniem. Jednym z ich kluczowych elementów okucia jest klamka, to za jej pomocą bowiem zmieniamy położenie skrzydła. Dziś najczęściej montuje się w oknach okucia obwiedniowe(nazywane też obwodowymi), czyli takie, które są rozmieszczone na całym obwodzie skrzydła. Po zamknięciu dociskają one skrzydło do ramy w sposób równomierny. Zapewnia to szczelność i zapobiega odkształceniom profilu. Od tego, jaki rodzaj okuć obwiedniowych wybierzemy zależy, jak będą otwierały się nasze okna. Do wyboru mamy rozwieralne, które pozwolą otworzyć okno na oścież i uchylne, umożliwiające jedynie na odchylenie skrzydła. Najwygodniejszym rozwiązaniem są jednak okucia łączące obie funkcje, czyli rozwierno-uchylne.

Mikrowentylacja to funkcja, którą zapewniają odpowiednie okucia, dające możliwość niepełnego domknięcia skrzydła okiennego. Przy użyciu tego wariantu otwarcia krzydło nie styka się ściśle z ościeżnicą, a między nimi tworzy się kilku milimetrowej szerokości szczelina umożliwiająca cyrkulację powietrza, jednocześnie zabezpieczając skrzydło przed otworzeniem w razie silniejszego podmuchu wiatru.

Słupek stały/Słupek ruchomy. Słupek to element konstrukcji okna oddzielający jego kwatery – w zależności od możliwości konstrukcyjnych okna czy preferencji inwestorów może on występować w wersji stałej lub tzw. ruchomej. Słupek stały jest elementem trwale połączonym z ramą okienną, dzięki czemu zachowana jest większa statyka i tym samym konstrukcja jest odporniejsza na działanie silnego wiatru lub próby włamania. W takim rozwiązaniu każde skrzydło działa niezależne, co pozwala na zastosowanie mechanizmu uchylno-rozwiernego w obu skrzydłach (przy oknach dwuskrzydłowych).

W przypadku ruchomego słupka te elementy konstrukcji okiennej nie są trwale połączone z ramą skrzydła okiennego - a słupek tworzy się poprzez nakładanie się na siebie części przylg skrzydeł. W takim wariancie zastosowanie ma tylko jedna klamka, a otworzenie drugiego skrzydła wymaga (po otworzeniu pierwszego) odblokowania zaczepów znajdujących się wewnątrz ramy skrzydła. Ważną zaletą słupka ruchomego jest światło otworu, które nie jest ograniczone pionowym słupkiem, stosowany jest prawie zawsze w przypadku drzwi balkonowych, gdzie duże światło przejścia jest pożądane.

Pakiet szybowy standardowe rozwiązanie w zakresie szklenia okien i drzwi, aktualnie normą jest stosowanie pakietów dwu- lub trzyszybowych, oddzielonych ramką dystansową i wypełnionych gazami szlachetnymi. Przestrzeń pomiędzy dwoma szybami oddzielonymi ramką dystansową nazywamy komorą. Dostępne na rynku są pakiety szybowe jedno-, dwu- lub trzykomorowe.

Ramka dystansowa (międzyszybowa) – element pakietu szybowego uszczelniający krawędzie szyb zespolonych i oddzielający od siebie szyby. Najczęściej ramki są wykonane z aluminium, którego wysoka przewodność cieplna sprawia, że ciepło wydostaje się przez okno. Ramki dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych i mają różne parametry m.in. ciepła ramka.

Szyba bezpieczna to nie szyba antywłamaniowa, a taka, która w razie uszkodzenia nie tworzy ryzyka zranienia. Szyba bezpieczna po rozbiciu rozpadnie się na nieostre odłamki albo, dzięki zabezpieczeniu specjalną folią, po uszkodzeniu utrzyma się w całości.

Szprosy to dekoracyjne, cienkie listewki, które dzielą szyby na pola. Najczęściej stosowane rozwiązania w tym zakresie to szprosy, wiedeńskie, które nakleja się na szyby od zewnątrz lub tzw. szprosy wewnętrzne, które umieszcza wewnątrz szyb zespolonych.

Dodaj swój komentarz
Przesuń w prawo aby wysłać

Może Cię również zainteresować:

Słownik terminów

Słowniczek terminów – drzwi zewnętrzne

Jak nazywają się poszczególne elementy drzwi zewnętrznych? Co kryje się pod oznaczeniami w opisach ich parametrów? Aby ułatwić odnalezienie się w gąszczu nie zawsze oczywistych sformułowań.

Sprawdź gdzie kupić nasze produkty

Preferencje plików cookie
Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w ustawienich.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności i RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.