We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Ordlista över ord och termer – ytterdörrar

Vi förklarar de vanligaste uttryck som används i samband med ytterdörrar

Beklädda konstruktioner är en metod för att konstruera ytterdörrar där man använder beklädnad på båda sidor av dörren som oftast är tillverkad av aluminium och anpassad så att dörrbladet, både på insidan och på utsidan, har en jämn yta. Denna lösning ger dörren ett modernt och elegant utseende.

Applikation - en dekorativ detalj som monteras på dörrpanelen, gjord av ädelstål. Dekorens form och utseende kan nästan fritt anpassas efter dina individuella behov och dörrens design.

Dekor - en dekorativ detalj som monteras på dörrpanelen, gjord av målad, fanerad aluminiumplåt, även av ädelstål eller stenfaner.

Fräsning - en dekorativ detalj i ytterdörren som är en utskärning i dörrpanelen av specifik utformning och arrangemang och som ger dörren ett unikt utseende.

Intarsia är en dekorativ inläggning i dörrens fräsning gjord av ädelstål som ligger i samma plan som dörrbladet eller sticker ut.

Dörrhandtag är en detalj (oftast i form av ett handtag) som används för att öppna dörren. Det finns olika typer av dörrhandtag beroende på typ av skylt.

Det finns dörrhandtag med långskylt - avlånga (där handtaget och nyckelhålet sitter i en del) och med kortskylt, s.k. delad skylt (som består av två delar, och den nedre delen utgörs av en nyckelskylt eller cylinderring eller vred).

Glaspaket är en vanlig lösning för fönster och dörrar och idag används som standard glaspaket som består av 2 eller 3 glas med en distans emellan och är fyllda med ädelgas. Utrymmet mellan två glas separerade med en distans kallas kammare. På marknaden finns glaspaket med en, två eller tre kamrar.

Dörrpanel upptar den största delen av dörrytan och påverkar hur dörrbladet ser ut på utsidan och insidan.

Tröskeln är den nedre delen av dörrkarmen som ligger ovanför golvnivån, ger dörren funktionalitet och skyddar mot kyla. Som standard används en aluminiumtröskel med termiskt mellanlägg i beklädda aluminiumdörrar.

Draghandtag är en dekorativ detalj i dörrutrustningen som används istället för handtaget för att öppna dörren.

Sidoljus och överljus är ytterligare glasdetaljer i dörren som inte går att öppna. Sidoljus och överljus består av en ram och fyllning som kan vara ett glaspaket. Sidoljus kan monteras på ena sidan eller på båda sidor av dörren och överljus monteras ovanför dörren - de ska ge hallen ett extra ljusinsläpp och entrén en mer representativ karaktär.

Dörrbladet dvs den rörliga, öppningsbara delen av dörren. Den är utrustad med ett handtag för att manövrera och styra bågen.

Ramen som ofta kallas för karm är ett konstruktionselement som sitter inne i väggen och förbinder dörren med dörröppningen. Till karmen fästs en eller flera fönsterbågar med gångjärn.

RC (Resistance classes) är en skala som anger inbrottsskyddsklass för fönster och dörrar i 6-punktsskalan. I enfamiljshus används oftast produkter i klasserna RC2\RC3. Inbrottsstandarden PN-EN 1627 avser sex motståndsklasser mot inbrott för bland annat dörrar och fönster och specificerar förväntade inbrottsmetoder och försök. Certifikat som bekräftar ökat motstånd mot inbrott utfärdas av certifieringsorgan som arbetar med bedömning av överensstämmelse och som har gällande ackreditering för sådan testning.

Låscylinder är en detalj som hindrar obehöriga att ta sig in och garanterar säkerheten för ditt hus. Vanligtvis används en nyckel för att öppna cylindern.

Dörrlås eller flerpunktslås är en mekanism inbyggd i dörrbladet. Det hindrar obehöriga att ta sig in och garanterar dörren tillräcklig stabilitet och säkerhet.

Värmegenomgångskoefficient beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter (t.ex. fönster eller dörrar) på en timme vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.

"Värmegenomgångskoefficienten betecknas med U [W/m2K]. Ju lägre U-värde desto bättre - den låga värmegenomgångskoefficienten indikerar att fönster och dörrar har goda värmeisoleringsegenskaper
 och garanterar minskade värmeförluster."

Dörrgångjärn är en typ av beslag som gör att dörren kan röra sig. Gångjärn består vanligtvis av två delar som kan röra sig i förhållande till varandra, varav den ena är fäst vid dörrbladet och den andra vid karmen. De lösningar som oftast används är rullgångjärn vars beståndsdelar utgör den synliga delen av dörren och dolda gångjärn med en konstruktion som gör att de kan placeras på ett sätt som gör dem osynliga när dörren är stängd.

Spröjs är de dekorativa, tunna lister som delar in fönsterrutan i flera fält. De lösningar som oftast används är wienerspröjs som är limmade på fönstrets utsida och så kallade inbyggda spröjs (mellanglaspröjs) som sitter inuti isolerglas.

Dodaj swój komentarz
Svep åt höger för att skicka

Du kanske också gillar:

Ta reda på var du kan köpa våra produkter

Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.