We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Slovníček pojmov - vedomostná báza

Slovníček pojmov

Slovník pojmov - vonkajšie dvere

Ako sa nazývajú jednotlivé prvky okien? Čo sa skrýva v popise ich parametrov? Aby ste sa ľahšie ocitli v spleti nie vždy zrejmých fráz.