We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Program Czyste Powietrze i wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła – wszystko co musisz wiedzieć!

Jednym z instrumentów działalności państwa w obszarze jakości powietrza jest ogólnopolski Program Czyste Powietrze. Czym jest i co oferuje Program? Kto może zostać jego beneficjentem, jaki jest jego cel i jak to się właściwie ma do stolarki otworowej? Tym wpisem postaramy się szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ostatnim czasie sporo mówi się o jakości powietrza w Polsce. Niestety sytuacja jest bardzo zła, a każdego roku z powodu smogu i słabej jakości powietrza notuje się wzrost zgonów oraz poważnych chorób układu oddechowego, ale także układu krążenia. Wszystkie te negatywne skutki dla zdrowia pociągają za sobą wyższe koszty leczenia obywateli, dlatego w interesie państwa leży walka ze złej jakości powietrzem i ochrona środowiska naturalnego, i w tym kierunku zmierza także i Polska. Jednym z instrumentów działalności państwa w obszarze jakości powietrza jest ogólnopolski Program Czyste Powietrze. Czym jest i co oferuje Program? Kto może zostać jego beneficjentem, jaki jest jego cel i jak to się właściwie ma do stolarki otworowej? Tym wpisem postaramy się szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Montaż bramy garażowej

Zakres wsparcia w ramach rządowego programu czyste powietrze

Dotację można uzyskać na działania zmierzające do kompleksowej modernizacji domów w obszarze:

 • wymiany okien, drzwi zewnętrznych i balkonowych oraz bram garażowych na bardziej energooszczędne,
 • prac dociepleniowych (na przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montażu i modernizacji instalacji ogrzewania,
 • montażu i modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych i instalacji (kotłów, pomp ciepła itp.),
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

W ramach programu inwestor ma do wyboru trzy opcje dofinansowania, z których każda różni się działaniami podjętymi w ramach wsparcia oraz kwotą dofinansowania.

Przykładowe opcje:

01

OPCJA 1

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych/bram garażowych
02

OPCJA 2

 • zakup i montaż kotłowni gazowej
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
03

OPCJA 3

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
Zamawianie okien

Dlaczego warto złożyć wniosek?

Decydując się na termomodernizację domów inwestor przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz do poprawy jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Polski. Realizacja celu głównego programu czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w istotny sposób wpłynie na komfort życia ogółu społeczeństwa. Co ważne, dotacje obejmują również prace termomodernizacyjne, czyli wszystkie działania mające na celu uszczelnienie i ocieplenie budynku, tak aby do jego ogrzania była potrzebna mniejsza ilość energii co z kolei przekłada się na oszczędności gospodarstwa domowego.

 • Kto może skorzystać z dofinansowania? Z dofinansowania może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego.
 • Jak uzyskać dofinansowanie z programu czyste powietrze? Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren konkretnego województwa.
 • Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? Wniosek składa się w formie elektronicznej poprzez podstronę internetową dedykowaną beneficjentom Programu na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) lub poprzez serwis gov.pl.
 • Poziom dofinansowania. Kwota dofinansowania jest zależna od wyboru jednej z trzech opcji. W przypadku opcji pierwszej kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł. W przypadku opcji drugiej kwota maksymalna to 25 000 zł, a trzeciej 10 000 zł.
 • Instrukcja wypełniania wniosku. Wypełniając wniosek przez podstronę WFOŚIG, wnioskodawca tworzy swoje indywidualne konto. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go drogą elektroniczną inwestor zobowiązany jest do wydrukowania wniosku i przesłania go wraz z załącznikami i podpisem do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nieco inaczej instrukcja postępowania wygląda podczas wysyłania wniosku poprzez serwis gov.pl. W tym przypadku wnioskodawca potwierdza jego autentyczność kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej.
 • Łączenie dotacji z innymi programami. Po 30.04.2020 zmieniły się przepisy dotyczące łączenia dotacji gminnych na podobne cele, ale nie pokrywające całości kosztów modernizacji, z dotacją z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Aktualnie inwestor może łączyć dostaję na podobne bądź takie same cele, np.: z programem gminnym Stop Smog.
Okna pvc DAKO

Nasze produkty spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Termomodernizacja budynku to między innymi wymiana stolarki na taką, która zapewni jak najniższe straty ciepła. Od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych oraz bram garażowych wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Aktualnie wartość współczynnika U (max) [W/m2K] nie może być większa niż:

 

1. Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane
U (max) ≤ 0,9 [W/m²K]
W pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie temperatura wynosi powyżej 16°C

2. Drzwi zewnętrzne i segmentowe bramy garażowe
U (max) ≤ 1,3 [W/m²K]

Planując termomodernizację budynku inwestor zobowiązany jest zatem wymienić stolarkę na taką, która spełnia powyższe wymagania. Oferta DAKO w zakresie stolarki PVC, drewnianej oraz ślusarki aluminiowej bogata jest w nowoczesne energooszczędne rozwiązania.

okno drewniano - aluminiowe DAKO

DREWNO-ALUMINIUM
DDA-78

okno aluminiowe DAKO

ALUMINIUM
DA-90 THERMO

Sprawdź gdzie
kupisz nasze
produkty

Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź salon sprzedaży blisko Ciebie