We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Program Czyste Powietrze i wsparcie finansowe termomodernizacji budynków jednorodzinnych - wszystko co musisz wiedzieć!

W ostatnim czasie sporo mówi się o jakości powietrza w Polsce. Niestety sytuacja jest bardzo zła, a każdego roku z powodu smogu i słabej jakości powietrza notuje się wzrost zgonów oraz poważnych chorób układu oddechowego, ale także układu krążenia. Wszystkie te negatywne skutki dla zdrowia pociągają za sobą wyższe koszty leczenia obywateli, dlatego w interesie państwa leży walka ze złej jakości powietrzem i ochrona środowiska naturalnego. W tym kierunku zmierza także i Polska. Jednym z instrumentów działalności państwa w obszarze jakości powietrza jest ogólnopolski, rządowy program priorytetowy czyli Program Czyste Powietrze. Czym jest i co oferuje Program Czyste Powietrze? Kto może zostać beneficjentem programu, jaki jest jego cel i jak to się właściwie ma do stolarki otworowej? Tym wpisem postaramy się szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania. Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych.

Termomodernizacja - dofinansowanie na wymianę stolarki

Program Czyste Powietrze - zakres wsparcia rządowego

W Programie Czyste Powietrze można uzyskać dotację na działania zmierzające do kompleksowej modernizacji domów w obszarze:

 • dofinansowanie wymiany starych okien, drzwi zewnętrznych i balkonowych oraz bram garażowych na bardziej energooszczędne,
 • prac dociepleniowych (na przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montażu i modernizacji instalacji ogrzewania domów jednorodzinnych,
 • montażu i modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych i instalacji (kotłów, pomp ciepła itp.),
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
 • Rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze w ramach którego inwestor ma do wyboru trzy opcje podstawowego poziomu oraz dwie opcje podwyższonego poziomu dofinansowania, z których każda różni się działaniami podjętymi w ramach wsparcia oraz kwotą dofinansowania.
 • W 2023 roku, kontynuowana jest również najwyższa forma dofinansowania dla najbiedniejszych. Mogą się o nią ubiegać osoby, których miesięczne dochody na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczają 1090 zł. W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego, miesięczny dochód nie może być większy niż 1526 zł.

Najwyższą kwotą dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych będą objęte również osoby, które mają ustalone: prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego; Dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze dla tych osób może wynieść do 90% kosztów.

Nowością wprowadzoną od stycznia 2023 roku jest wykonanie audytu energetycznego nieruchomości  beneficjentów ubiegających o dotację na wymianę źródła ciepła wraz z montażem paneli słonecznych- jest to kompleksowa termomodernizacja z PV. Ustawodawca zagwarantował jednak na ten cel dodatkowe 1200 zł dofinansowania. Oznacza to, że oprócz możliwości otrzymania kwoty maksymalnej dotacji, podanej w każdej z opcji, beneficjenci mogą dodatkowo otrzymać tę kwotę na wykonanie audytu. 

Przykładowe opcje w Programie Czyste Powietrze:

01

OPCJA 1

 • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowej instalacji co i cwu (w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych/bram garażowych
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
02

OPCJA 2

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji co lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
03

OPCJA 3

 • Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz potrzebnych ekspertyz

Przykładowe opcje dla rozszerzonego poziomu dofinansowania w Programie Czyste Powietrze:

01

OPCJA 1

 • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż kotłowni gazowej
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
02

OPCJA 2

 • przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
03
Jak skorzystać z dofinansowania na wymianę okien

Dlaczego warto złożyć wniosek?

Decydując się na termomodernizację domów inwestor przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz do poprawy jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Polski. Realizacja celu głównego Programu Czyste Powietrze czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w istotny sposób wpłynie na komfort życia ogółu społeczeństwa. Co ważne, dotacje obejmują również prace termomodernizacyjne, czyli wszystkie działania mające na celu uszczelnienie i ocieplenie budynku, tak aby do jego ogrzania była potrzebna mniejsza ilość energii, co z kolei przekłada się na oszczędności gospodarstwa domowego.

Pytania / Odpowiedzi - Harmonijkowe drzwi tarasowe – jakie mają zalety i kiedy warto na nie postawić?

Kto może skorzystać z dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

Z dofinansowania może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dotację czyste powietrze?

Miejsce, w którym możesz złożyć wniosek o dofinansowanie to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje on swoim działaniem teren konkretnego województwa w którym zlokalizowany jest budynek.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

Wniosek składa się w formie elektronicznej poprzez podstronę internetową dedykowaną beneficjentom Programu Czyste Powietrze. Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) ma odpowiednią stronę z wnioskiem. Możesz go również złożyć poprzez serwis gov.pl.

Jaki jest aktualny poziom dofinansowania w Programie Czyste Powietrze w 2023 roku?

Kwota dofinansowania jest zależna od wyboru jednej z trzech opcji podstawowych dofinansowania lub jednej z dwóch opcji podwyższonego dofinansowania. W podstawowej formie dofinansowania w przypadku opcji pierwszej kwota maksymalnej dotacji na kompleksową termomodernizację wynosi aż 66 000 zł, a na nie kompleksową – 41 000 zł. W przypadku opcji drugiej kwota maksymalna to kolejno 56 000 zł i 50 000 zł, a trzeciej 33 000 zł i 12 000 zł. W podwyższonym poziomie dofinansowania w opcji pierwszej, maksymalna kwota dotacji wynosi w opcjo kompleksowej 99 000 zł i 59 000 zł w niepełnej termomodernizacji. W opcji drugiej maksymalna dotacja może wynieść nawet 81 000 zł jeśli zdecydujemy się na pełną termomodernizację i 72 000 zł w przypadku skorzystania tylko z części możliwości. Natomiast nowa grupa dofinansowania, wprowadzona w styczniu 2023 roku, która przedstawi najniższe dochody może łącznie otrzymać dotację w kwocie 48 000 zł.

Jak wypełnić wniosek do programu Czyste Powietrze? Instrukcja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to miejsce gdzie, wnioskodawca tworzy swoje indywidualne konto w Portalu Beneficjenta. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go drogą elektroniczną inwestor zobowiązany jest do wydrukowania wniosku i przesłania go wraz z załącznikami i podpisem. Następnie odpowiedni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbiera wniosek. Nieco inaczej instrukcja postępowania wygląda podczas wysyłania wniosku poprzez serwis gov.pl. W tym przypadku wnioskodawca potwierdza jego autentyczność kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej.

Czy dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można łączyć z innymi dotacjami i dofinansowaniami?

Od 1.01. 2022 r. istnieje możliwość finansowania z programu „Czyste Powietrze” przedsięwzięć, które dotowane są również z innych programów gminnych gdzie wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Inwestor może więc łączyć dotację np. z programem Stop Smog.

Okna i drzwi spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Nasze produkty spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Termomodernizacja budynku to między innymi wymiana stolarki na taką, która zapewni jak najniższe straty ciepła. Od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych oraz bram garażowych wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Aktualnie wartość współczynnika U (max) [W/m2K] nie może być większa niż:

 

1. Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane
U (max) ≤ 0,9 [W/m²K]
W pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie temperatura wynosi powyżej 16°C

2. Drzwi zewnętrzne i segmentowe bramy garażowe
U (max) ≤ 1,3 [W/m²K]

Planując termomodernizację budynku inwestor zobowiązany jest zatem wymienić stolarkę na taką, która spełnia powyższe wymagania. Oferta DAKO w zakresie stolarki PVC, drewnianej oraz ślusarki aluminiowej bogata jest w nowoczesne energooszczędne rozwiązania.

Pytania / Odpowiedzi - Program Czyste Powietrze

Na co można otrzymać dofinansowanie z programu czyste powietrze?

Program Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie na następujące działania w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych:

 • Wymianę starych okien, drzwi zewnętrznych, balkonowych oraz bram garażowych na energooszczędne.
 •  Prace dociepleniowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Zakup i montaż urządzeń grzewczych, kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Ile kosztuje wypełnienie wniosku o dofinansowanie czyste powietrze?

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze jest bezpłatne. Nie są pobierane żadne opłaty za składanie wniosku.

Jak długo czeka się na pieniądze z programu czyste powietrze?

Czas oczekiwania na przyznanie środków z programu Czyste Powietrze może się różnić w zależności od liczby składanych wniosków oraz aktualnego obciążenia instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie wniosków. Warto jednak liczyć się z kilkoma tygodniami od momentu złożenia wniosku.

Kto nie dostanie dofinansowania czyste powietrze?

Osoby, które nie spełniają określonych kryteriów dochodowych lub które nie złożyły wymaganych dokumentów mogą nie otrzymać dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Dodatkowo, program ma określone kryteria wykluczające, np. dotyczące typu nieruchomości czy lokalizacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do programu czyste powietrze?

Dokumenty wymagane w programie Czyste Powietrze mogą obejmować: dowody tożsamości, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, zaświadczenia o dochodach, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów programu. Szczegółowa lista dokumentów jest dostępna w odpowiednich przepisach oraz na stronach internetowych programu.

Ile razy można skorzystać z programu czyste powietrze 2024?

W 2024 roku, osoby, które nie przekroczyły określonych limitów dochodowych oraz spełniają inne kryteria programu, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze tylko raz dla jednej nieruchomości jednorodzinnej. Nie ma możliwości wielokrotnego korzystania z programu dla tej samej nieruchomości w jednym roku.

Sprawdź gdzie
kupisz nasze
produkty

Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź salon sprzedaży blisko Ciebie

Powiązane produkty

Duże możliwości w trzech wariantach systemu: standard (także w opcji narożnej), z ukrytym skrzydłem i ppoż.

prestiżowe rozwiązania z aluminium

Segmentowe bramy garażowe z ciepłym panelem thermo grubości 60 mm

Segmentowe bramy garażowe z panelem grubości 40 mm

Topowa seria z kompleksowym pakietem korzyści

Okna drewniano - aluminiowe w 8 wariantach wykończenia

Ciepły wymiar innowacji

Nowy standard! Optymalne parametry użytkowe zgodne z wymogami

Sprawdzone okna na profilach klasy B

Klasyczne wykończenie profilu 78 mm

Klasyczne wykończenie profilu 78 mm z zewnętrzna nakładką aluminiową 

Rustykalne wykończenie profilu 78 mm

Klasyczne wykończenie profilu 92 mm z zewnętrzną nakładką aluminiową

Klasyczne wykończenie profilu 92 mm

Rustykalne wykończenie profilu 92 mm

Dodaj swój komentarz
Przesuń w prawo aby wysłać

Może Cię również zainteresować:

Termomodernizacja

Fakty i mity na temat termomodernizacji domu w 2024 r.

Termomodernizacja to temat, który nieustannie budzi zainteresowanie konsumentów. Chcemy ograniczyć straty ciepła i zużycie energii w budynku, a tym samym obniżyć coraz wyższe dziś rachunki. W poniższym poradniku rozprawiamy się ze szkodliwymi mitami i doradzamy, jak mądrze docieplić swój dom lub mieszkanie.

Termomodernizacja

5 sposobów na niższe rachunki za ogrzewanie

Ceny paliw używanych do ogrzewania naszych domów stale rosną. Bez znaczenia, czy korzystamy z pieca na gaz, ekogorszek, pellet czy używamy kotła na węgiel. Koszty ogrzewania stanowią coraz większy procent naszego domowego budżetu. Poszukujemy więc rozwiązań, które zredukują ilość potrzebnej energii, a tym samym pozwolą nam oszczędzić. W naszym krótkim poradniku przygotowaliśmy 5 najważniejszych porad, które wpłyną zmniejszą koszt rachunków za ogrzewanie.

Termomodernizacja

Zyskaj dzięki energooszczędnej stolarce od DAKO

Jak informuje branża budowlana w polskim domu, aż 69% zużycia energii jest konsumowane na potrzeby ogrzewania i wentylacji. Aby ograniczyć te koszty, warto zainwestować z nowoczesną i sprawdzoną stolarkę, która gwarantuje wysokie wskaźniki termoizolacji. Z naszym artykule dowiesz się, jak możesz zaoszczędzić.

Termomodernizacja

Ulga termomodernizacyjna – jak ją uzyskać?

Ulga termomodernizacyjna to kolejna, po programie „Czyste Powietrze”, forma wsparcia właścicieli domów jednorodzinnych w podejmowaniu inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków. W naszym artykule dowiesz się jak z niej skorzystać.

Termomodernizacja

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi - najważniejsze informacje.

Od 2018 roku program Czyste Powietrze oferuje kilka form wsparcia do wymiany pieców na ekologiczne źródła energii oraz do termomodernizacji domów i mieszkań. Jedną z nich jest dofinansowanie do wymiany okien i drzwi. Nowoczesna stolarka otworowa znacząco poprawia efektywność energetyczną budynków. Pozwala ograniczyć straty ciepła w zimie i zapewnienia komfortową temperaturę latem. Program Czyste Powietrze od początku swojego istnienia przeszedł kilka zmian formalnych. W artykule przedstawiliśmy najbardziej aktualne zasady programu w którym możemy ubiegać się o dofinansowanie wymiany stolarki w budynkach.

Sprawdź gdzie kupić nasze produkty

Preferencje plików cookie
Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w ustawienich.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności i RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.