We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Przydatne informacje

  • Szkolenia odbędą się w ww terminach jeśli zgłosi się minimalna liczba uczestników, czyli 10 osób.
  • W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest zorganizowanie dodatkowego szkolenia w innym terminie.
  • Partnerzy Handlowi mogą zgłaszać uczestnictwo w szkoleniach najpóźniej tydzień przed planowanym szkoleniem
  • W przypadku rezygnacji ze szkolenia Partner Handlowy jest zobowiązany do zgłoszenia swojej rezygnacji do Działu szkoleń najpóźniej na 7dni przed terminem szkolenia.
  • Koszt przyjazdu oraz ewentualnego noclegu pokrywa Partner Handlowy we własnym zakresie.