We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Je to tu! Nová výrobná hala Dako

Novinky Zo života firmy

Ohodnoť:
Komentovať

Práce prebiehajúce od augusta 2016 pri rozšírení výrobnej infraštruktúry DAKO sa skončili. Investícia je spojená s dynamickým rozvojom, ktorý je výsledkom rastu predaja a stálym rozširovaním ponuky výrobkov. Všetky aktivity boli dokončené podľa harmonogramu. Za necelý rok bola postavená nová výrobná hala a sklad, ktoré rozšíria existujúci povrch DAKO o cca 5 200 m². V rámci investície vznikla taktiež sprievodná infraštruktúry spolu s územným rozvojom okolo haly, čiže na výstavbu parkovísk, príjazdových ciest a manévrovacieho miesta. Celkový náklad investície súvisiacej s nákupom nových výrobných zariadení a strojov a modernizácia trate predstavovali takmer 6 miliónov poľských zlotých. Termín kompletného odovzdania haly na užívanie je plánovaný na druhý štvrťrok 2017.

Pripomienky