We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Nový showroom a výrobná hala DAKO

Novinky Zo života firmy

Ohodnoť:
Komentovať

Rastúci počet príjemcov komplexnej ponuky výrobkov značky DAKO a neustále rastúci podiel exportného predaja sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi rozhodnutie o rozšírení firmy a rozšírení jej využiteľnej plochy.

Realizácia projektu, ktorá sa plánovala dlho, sa začala v marci, ako vysvetľuje Jerzy Studziński, riaditeľ firmy DAKO:

Dlho sme premýšľali nad výberom najlepšieho momentu pre túto investíciu - hlavne kvôli neistej a neustále sa meniacej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19 sme brali do úvahy rôzne scenáre riadenia. Napriek ťažkostiam vyplývajúcim z obmedzení si stavebný priemysel vedie celkom dobre, čo sa premieta priamo do dopytu po výrobky. Vzhľadom na ďalšie plány rozvoja firmy a snahu zabezpečiť možnosť vybavovania čoraz väčšieho množstva objednávok sme sa rozhodli urobiť odvážny krok a investovať do ďalšieho rozvoja infraštruktúry.

Prvá etapa rozširovania výrobných a skladových priestorov bola dokončená v roku 2017 a umožnila zvýšiť výrobnú kapacitu firmy, najmä v oblasti výrobkov z PVC a hliníka. Súčasná investícia poskytne firme DAKO ďalších 10 000 m2 ďalších priestorov a jej realizácia je zameraná na zvýšenie efektívnosti dopravných a skladovacích služieb a výrobných kapacít, ako aj na zvýšenie a rozšírenie administratívnych a kancelárskych priestorov.

Rozvoj predaja a zvyšovanie výroby priamo súvisí s potrebou zabezpečiť primeranú úroveň služieb a infraštruktúry umožňujúcu profesionálnu prevádzku v rôznych oblastiach. Práve vďaka rastúcej miere zamestnanosti a činnostiam súvisiacim s rozvojom zahraničných predajných trhov bude súčasťou investície aj rozšírenie kancelárskej budovy a vytvorenie moderného výstavného priestoru.

Ako vysvetľuje marketingová riaditeľka firmy DAKO, Anna Studzińska: Nová administratívna budova bola navrhnutá s prihliadnutím na jej výstavnú funkciu - na približne 1 000 m2 tu bude postavený showroom výrobkov DAKO a ďalší priestor bude prispôsobený na školenie, konferencie a stretnutia. Naše dlhoročné skúsenosti z veľtrhov a kontaktov so zákazníkmi jasne naznačuje, že priamy kontakt a profesionálna a celoplošná prezentácia ponuky výrobkov vo forme, ktorá zákazníkom umožňuje „naživo“ hodnotiť kvalitu, je kľúčom k efektívnemu predaju.

V rámci projektu sa buduje aj sprievodná infraštruktúra spolu s rozvojom okolo haly, teda výstavba parkovísk, prístupových komunikácií a manévrovacieho dvora. Ukončenie stavebných prác je naplánované na koniec tohto roka.

 

Pripomienky

Mohlo by sa vám páčiť:

Zo života firmy

DAKO s vyznamenaním v súťaži GO GLOBAL AWARDS 2021

Ocenenia Go Global Awards, udeľované od roku 1989 Radou pre medzinárodný obchod, sú formou vnímania a uznania inovatívnych, výnimočne podnikavých spoločností a ich úspechov.

Zo života firmy

Certifikácia ISO 14001 vo firme DAKO

Norma ISO 14001 je súbor predpisov týkajúcich sa organizácie systému environmentálneho manažérstva vo firme, ktoré sú určené na podporu spoločností a organizácií pri znižovaní alebo eliminovaní negatívnych účinkov ich činností na prírodné prostredie. Uvedomený prístup k problematike ekológie je dôležitým cieľom aj pre značku DAKO, a preto je prioritou budúcich akcií našej firmy príprava a prispôsobenie organizácie požiadavkám normy ISO 14001 a pozitívny prechod certifikačným procesom.

Zo života firmy

Je to tu! Nová výrobná hala Dako

Práce prebiehajúce od augusta 2016 pri rozšírení výrobnej infraštruktúry DAKO sa skončili. Investícia je spojená s dynamickým rozvojom, ktorý je výsledkom rastu predaja a stálym rozširovaním ponuky výrobkov. Všetky aktivity boli dokončené podľa harmonogramu. Za necelý rok bola postavená nová výrobná hala a sklad, ktoré rozšíria existujúci povrch DAKO o cca 5 200 m². V rámci investície vznikla taktiež sprievodná infraštruktúry spolu s územným r...