We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
načítava sa

Proces nákupu výrobkov

Aký je proces nákupu výrobkov? Čo vás čaká? Skontrolujte, aký jednoduchý je proces vybavovania objednávok v DAKO

VÝBER VÝROBKOV:

 • premýšľajte o potrebách vášho domu a očakávaniach jeho obyvateľov
 • využite rady a informácie na webe alebo pomoc poradcu v showroome
 • na prípravu ponuky potrebujete zoznam okien, t. j. ich špecifikáciu s prihliadnutím na ich počet a veľkosť - môžeme použiť dimenzovaný projekt alebo vami poskytnuté rozmery

RÝCHLA PONUKA A MERANIE:

 • na základe vami poskytnutých informácií a opatrení pripravíme prvotné ocenenie výrobkov a montáže (ocenenie je vždy bezplatné)
 • nemusíte opustiť svoj domov - výpočet môžete získať aj online kontaktovaním

PRIEHĽADNÁ ZMLUVA A PLATBA:

 • dohody týkajúce sa objednávky a montáže potvrdzujeme podpísaním jednoduchej zmluvy alebo objednávky
 • po vyrovnaní platby sa objednávka prevedie do výroby

ČAS VÝROBY:

 • objednávka sa prevedie na vykonanie, v firme DAKO sa zmení na konkrétne okná. Vyrábame ich špeciálne pre vás, podľa špecifikácií uvedených v objednávke
 • priemerná doba výroby pre bežnú objednávku je asi 4 - 6 týždňov (vybavenie objednávky v neobvyklých farbách alebo v neštandardných rozmeroch môže trvať dlhšie)
 • pri každom potvrdení dátumu objednávky obchodným oddelením

DODÁVKA A MONTÁŽ:

 • keď budú okná vyrobené, dodáme ich podľa dohodnutého harmonogramu a montáž sa uskutoční v dohodnutom termíne