We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Choose another
lang background
wczytywanie

Budujesz lub remontujesz dom? Sprawdź rozwiązania, które pozwolą oszczędzić Twoje pieniądze

Budowa lub remont domu wiążą się z bardzo wysokimi kosztami. Jak podkreślają eksperci, w 2021 roku cena budowy 140 metrowego domu wzrosła w porównaniu do roku wcześniejszego o ok 14-15 procent. Aby sfinansować tak dużą inwestycję w większości korzystamy nie tylko z własnych środków, ale również najczęściej z kredytów hipotecznych. Aby zwiększyć możliwości finansowe rodzin, na szczeblu krajowym oraz regionalnym wprowadzono szereg dofinansowywań do budowy i wyposażenia domów. W naszym poradniku, dowiesz się z jakich środków możesz skorzystać.

Dofinansowania do budowy domu

Kredyt hipoteczny to nie jedyna z from dodatkowego finansowania budowy domu jednorodzinnego. Oprócz niego, możemy postarać się o dofinansowanie z różnego rodzaju dofinansowań krajowych na ten cel.

Mój Prąd

Jednym z instrumentów rządowych, które wspierają inwestorów w budowie ekologicznego domu jest program Mój Prąd. Pierwsza edycja tego programu została ogłoszona w 2019 roku. Do tej pory w ramach wsparcia przyznano już blisko 1,4 mld zł. Wykonane projekty pozwoliły znacząco ograniczyć emisję CO2, co pozytywnie wpłynęło na środowisko naturalne. Od 15 kwietnia 2022 r. rozpoczął się nabór do 4 edycji programu. Prowadzony będzie do 22 grudnia, lub wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Od samego początku program „Mój Prąd” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W jego ramach, beneficjenci – osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie do stworzenia instalacji fotowoltaicznej. Mój Prąd 4.0 uwzględnia dotacje na:

 • zakup i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej od 2 do 10 kW,
 • zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii o minimalnej pojemności 2kWh, którego cena nie przekracza 4.000 zł za 1 kWh lub magazynowania ciepła,
 • zakup i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

Ważnym aspektem jest fakt, że w ramach programu Mój Prąd 4.0 można starać się o środki zarówno na łączone inwestycje, np.: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii, jak i oddzielne - zakup samej instalacji lub samego magazynu energii.

Warto jednak pamiętać o ograniczeniach osób, które mogą dostać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0. Ze środków nie mogą skorzystać:

 • osoby, które skorzystały już z innej dotacji na PV, która nie przewidywała możliwości otrzymania dodatkowego dofinansowania do mikroinstalacji z innych bezzwrotnych środków publicznych;
 • na urządzenia do magazynowania ciepła, bezpośrednio niewpływające na autokonsumpcję – czyli np. na zasobniki c.w.u. zasilane przez piec na paliwo stałe czy gaz.

Największą zmianą wprowadzoną w aktualnej wersji programu, jest sposób rozliczenia nadwyżki energii elektrycznej, która jest produkowana przez instalację fotowoltaiczną z dostawcą prądu. Do 1 kwietnia 2022 roku, osoby które produkowały energię elektryczną za pomocą instalacji fotowoltaicznej, mogły oddać jej nadwyżkę do głównej sieci energetycznej. W momencie niedoboru z własnej produkcji, konsument mógł odzyskać wcześniej przekazaną energię na podstawie odgórnie ustalonego przelicznika.  W obecnej chwili, wszystkie nadwyżki są od razu sprzedawane do sieci, a w momencie niedoboru energii z instalacji fotowoltaicznej, konsumenci mogą kupić energię z sieci po cenach rynkowych. 

Na jakie dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 możemy liczyć? W zależności od inwestycji jaką przeprowadzamy możemy do 20.500 zł na łączone projekty. Kwota ta nie może jednak przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Szczegółowe kwoty dotacji wynoszą kolejno:

 • do 4 000 zł - na samą instalację fotowoltaiczną
 • do 5 000 zł - na instalację fotowoltaiczną wraz z innymi elementami
 • do 5 000 zł - na magazyn ciepła
 • do 7 500 zł - na magazyn energii elektrycznej
 • do 3 000 zł - na system zarządzana energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii)

Warto pamiętać, że dofinansowanie z programu Mój Prąd można połączyć z tzw. „ulgą termomodernizacyjną”, o której można przeczytać w dalszej części naszego poradnika.

Moje Ciepło

Drugim programem, który ma za zadanie zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza poprzez dofinansowywanie ekologicznych źródeł ciepła jest program Moje Ciepło. Podobnie brzmiąca nazwa do omawianego wcześniej programu Mój Prąd to nie przypadek. Również w tym programie możemy ubiegać się o dofinansowanie do zakupu, ale tym razem pomp ciepła do nowo wybudowanego domu.

Nabór do programu Moje Ciepło trwa od 29 kwietnia 2022 r. i zaplanowany jest do końca roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Maksymalne dofinansowanie do montażu pomy ciepła w budynku jednorodzinnym wynosi aż 21 tys. złotych. Jest ono skierowane do właścicieli nowobudowanych domów, którzy zdecydowali się na powietrzną lub gruntową pompę ciepła. Należy zwrócić jednak uwagę, że zainstalowana pompa musi służyć jako źródło ogrzewania domu, a dodatkowo może działać na potrzeby grzania wody. Niestety nie otrzymamy dofinansowania z programu jeśli będziemy chcieli używać pompy ciepła tylko do ogrzewania c.w.u.

Wartości dofinansowania z programu Moje Ciepło:

Pompa ciepła powietrze-powietrze:

Procentowa wartość dotacji Procentowa wartość dotacji z Kartą Dużej Rodziny Maksymalna kwota dofinansowania
do 30% do 45% 7000 zł

Pompa ciepła powietrze-woda:

Procentowa wartość dotacji Procentowa wartość dotacji z Kartą Dużej Rodziny Maksymalna kwota dofinansowania
do 30% do 45% 7000 zł

Pompa ciepła gruntowa:

Procentowa wartość dotacji Procentowa wartość dotacji z Kartą Dużej Rodziny Maksymalna kwota dofinansowania
do 30% do 45% 7000 zł

 

O dofinansowanie z programu Moje Ciepło możemy ubiegać się jeśli jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, a dodatkowo jesteśmy wskazani w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego.

Dokładną informację o tym, czy nasz budynek może być zakwalifikowany do programu znajdziemy w regulaminie programu, który jasno wskazuje że nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat potrzebnych dokumentów, wymagań, jakie musi spełnić nasz budynek oraz parametrów technicznych pomp znajdziemy na rządowej stronie Moje Ciepło.

Dofinansowania do remontu

Także remont domu generuje bardzo duże koszty. Decydując się na niego, często rozważamy połączenie kilku inwestycji. Wymieniając np..: stolarkę okienną, łączymy to z odnowieniem elewacji, czy też remontem wnętrz.  Często też decydujemy się na zakup nie tylko okien, ale również drzwi wejściowych, czy też bramy garażowej. Suma kilku modernizacji jednocześnie często jest bardzo wysoka. Sama wymiana źródła ogrzewania to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego nie tylko osoby, które stawiają swój dom decydują się na zewnętrzne finansowanie inwestycji. W chwili obecnej, dla inwestorów, którzy przeprowadzają modernizację przygotowano kilka pakietów pomocowych, z których po spełnieniu odpowiednich warunków, można ubiegać się o dofinansowanie.

Czyste Powietrze

Najpopularniejszym programem pomocowym dla inwestorów przeprowadzających prace modernizacyjne swojego domu jest niewątpliwie Czyste Powietrze. W ciągu kilku lat jego funkcjonowania, na pomoc w termomodernizacji domów udało się przeznaczyć blisko 2,8 mld złotych dofinansowań. Jest do ogromna kwota, a wiąże się ona przede wszystkim z dużym wachlarzem dotowanych inwestycji i łatwością uzyskania środków na nie. Sama formuła programu jest także na bieżąco aktualizowana. Na początku 2022 roku wprowadzono kilka opcji z których możemy skorzystać zapewniając sobie dodatkowe środki na m.in.: wymianę stolarki, wymianę dachu, czy też modernizację źródła ogrzewania w naszym domu. Dużą zaletą są również różne poziomy dofinansowywań, w zależności od dochodów.

Wszystko co musisz wiedzieć o programie Czyste Powietrze, podsumowaliśmy w przygotowanym artykule, który dostępny jest tutaj.

Ulga termomodernizacyjna

Inwestując w termomodernizację naszego budynku, oprócz dofinansowania z programu Czyste Powietrze, czy też dotacji celowych, możemy ponad to skorzystać z odliczenia podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Inwestycje za które możemy uzyskać  częściowy zwrot kosztów, to między innymi: zakup i wymiana stolarki, demontaż i zakup nowego pieca, czy też montaż instalacji fotowoltaicznej. Limit odliczeń, który możemy dokonać wynosi 53.000 zł, a rozliczając się ze współmałżonkiem możemy podwoić tę kwotę. Szczegóły dotyczące ulgi termomodernizacyjnej, sposób jej rozliczenia oraz katalog inwestycji które obejmuje rozpisaliśmy w artykule, który możecie znaleźć tutaj.

Moja woda

Programem, który został uruchomiony, jednak w związku z wyczerpaniem środków pieniężnych został zawieszony jest dofinansowanie do przedsięwzięć chroniących zasoby wodne – Moja Woda. Ma zostać on ponownie uruchomiony w 2022 r. Z programu Moja Woda będziemy mogli skorzystać, będąc właścicielem lub współwłaścicielem domu rodzinnego, a inwestycje które zamierzamy przeprowadzić zwiększą retencję na terenie naszej posesji. Szczegółowe dane dotyczące tej edycji programu nie są jednak znane. Zostaną one zaktualizowane w momencie jego uruchomienia przez Rząd.

Podsumowanie

Pomimo, że prace budowlane wiążą się z znaczącymi kosztami, możemy je w pewien sposób zredukować, inwestując w energooszczędne rozwiązania. Zwrot kosztów zakupu, czy też montażu to tylko jeden z plusów takiego wyboru. Duże oszczędności zostaną wygenerowane także w późniejszej eksploatacji. Zwiększona energooszczędność stolarki, czy też nowoczesne źródło ciepła pozwolą nam oszczędzić energię potrzebną na ogrzanie domu zimą, lub klimatyzację latem. Mniejsze rachunki oraz komfort mieszkania w nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym domu to jedne z najważniejszych korzyści inwestycji w najlepsze rozwiązania budowlane. Warto więc skorzystać z programów dofinansowywań oferowanych nam przez Rząd.

Udostępnij znajomym
Dodaj swój komentarz
Przesuń w prawo aby wysłać

Może Cię również zainteresować:

Wybór produktów

Jak zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń?

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń nie tylko wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie, ale także zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów i roztoczy. Dowiedz się jak zwiększyć dostęp do świeżego powietrza w Twoim domu.

Wybór produktów

3 produkty DAKO, które musisz poznać w 2024 roku

W świecie projektowania wnętrz i budownictwa stale pojawiają się trendy i innowacje, które zmieniają sposób, w jaki postrzegamy nasze przestrzenie. W 2024 roku wyróżniliśmy trzy produkty, które cechują się wybitną funkcjonalnością i wszechstronnością, ale także – prezentują wyjątkowo nowocześnie i elegancko

Wybór produktów

Trendy architektoniczne 2024 – poznaj modne rozwiązania w domu

Stale ewoluujące trendy to coś, do czego przywykliśmy. O ile moda ubraniowa całkowicie zmienia się z sezonu na sezon, o tyle część rozwiązań w designie wnętrz pozostaje z nami na dłużej. Warto więc zaczerpnąć inspiracji z propozycji ekspertów. Z nami dowiesz się, co będzie modne w branży wnętrzarskiej w 2024 roku.

Wybór produktów

Domy na zgłoszenie. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić

Budowa domu do 70 m2 w uproszczonej procedurze to duża zmiana w polskim prawie, która pozwala inwestorom stworzyć „swoje miejsce na ziemi” w szybszy i łatwiejszy sposób. Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić aby wybudować dom na zgłoszenie.

Sprawdź gdzie kupić nasze produkty

Preferencje plików cookie
Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w ustawienich.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies. możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności i RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.