We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Ett modernt bostadsområde i centrala Wrocław

Fönster Utvändiga rulljalusier
mörkgrå vit
PVC Aluminium

Projekt som DAKO har genomfört: Ett modernt bostadsområde i centrala Wrocław

Vi har framgångsrikt samarbetat med utvecklare i Polen och utomlands i många år. DAKO-produkter monteras i flerfamiljshus, handels- och serviceställen samt i offentliga byggnader. Vårt engagemang och kvaliteten på tillverkade produkter uppskattas av investerare och väljs för efterföljande projekt.

I detta fall användes produkter från DAKO - fönster och balkongdörrar i PVC och infällda rulljalusier - vid uppförandet av flera flerfamiljshus i Port Popowice - ett bostadsområde i centrala Wrocław.

 

  • dreh-kipp fönster i PVC från serien DPQ 82 har monterats i alla hus. De garanterar värmeisolerande egenskaper och bullerskydd på högsta nivå. Tilluftsintag monterade i fönstrets fals säkerställer tillräcklig luftcirkulation i bostaden
  • användningen av balkongdörrar från serien DPQ 82 med en rörlig mittpost ger en bred passage till balkongen och effektiv ventilation av rum med franska balkonger
  • för att ge hyresgästerna på bottenvåningen maximal integritet och säkerhet valde utvecklaren att installera infällda rulljalusier i fönstren och balkongdörrarna
  • färgen på fönstren passar ihop med husens fasader. Antracitfärgade produkter har installerats i fyra bostadshus, medan fönster, balkongdörrar och rulljalusier i det femte bostadshuset är gråbeige