We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Klassiska vita fönster i glamourstil

Heltäckande produktutbud inom fönster och dörrar från DAKO

Projektet som DAKO har genomfört: ett enfamiljshus i klassisk stil

Ett envåningshus med mezzaninvåning byggt efter färdiga ritningar och bebott av en familj på fyra där fönster av varumärket DAKO har använts:

  • PVC-fönster med mellanglasspröjs - serie DPQ-82thermoSecure och i Eclaz-glas
  • Profilerad ytterdörr med fyllning tillverkad enligt investerarnas egna ritningar
  • Utvändiga rulljalusier i infällt monterat system DK-RSP
  • Garageport på dubbelgaraget med varm panel Thermo 60 mm

Alla produkter i klassiskt vitt.

Klassiska vita fönster som är dessutom dekorerade med spröjs bildar en sammanhängande uppsättning med andra element i fasaden genom att upprepa den vita färgen och bibehålla en enhetlig stil på ytterdörren och en enkel form av garageporten som smälter in i fasaden. Husets inre kombinerar smakfullt egenskaperna hos byggnadens klassiska stil med glamourinslag, vilket skapar en vacker och funktionell plats att bo för hela familjen.