We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in
Heltäckande produktutbud inom fönster och dörrar från DAKO

Produktserien HarmonyLine, modell: ALBA används i moderna enfamiljshus (parhus). Många panoramafönster och deras dimensioner såväl som utseende var de två viktigaste anledningarna till att vår kunder bestämde sig för att välja aluminium som material till fönster, altandörrar och ytterdörr. Uppsättningen kompletteras med en garage-sektionsport och utvändiga infällda rulljalusier.