We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in
Fönster
ljusgrått

Ombyggnad, renovering och ändring i hur en sjukhusbyggnad använts till bostäder och servicelokaler i bostadsområdet Lokum Vena i Wrocław på ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, utförd av Lokum Deweloper S.A. tilldelades 1: a plats i följande kategori: Bostadsområden och bostadshus.

Idén med projektet var att återställa byggnadens historiska karaktär och dess tidigare glans i en förnyad form utifrån tillgängligt arkivmaterial och utgrävning. Vid återuppbyggnad måste vissa regler tillämpas, så hela projektgenomförandet skedde i nära samarbete med myndigheten som ansvarar för tillsynen av kulturhistoriskt märkliga byggnader och vi var tvungna att beakta projektets specifika karaktär i de lösningar som användes. I projektet användes stiliserade träfönster från DAKO med ljusgråa spröjs som perfekt matchade byggnadens historiska karaktär och betonade arkitekturens unika egenskaper. För att anpassa objektet till de moderna standarderna som gäller för bostäder och servicebyggnader användes även dörrar och fönster i aluminium och brandskyddssystem.