We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Skräddarsydda fönster

Det finns inte två hus som är exakt likadana och alla rum har sitt eget utseende interiört. DAKO Fönsterfabrik är den första fabriken i Polen som presenterar ett omfattande system för skräddarsydda fönster där varje hus och varje rum behandlas individuellt.

Varje hus är annorlunda

För att kunna erbjuda skräddarsydda fönster som kan användas i huset beaktar vi de viktigaste faktorerna som påverkar valet av optimala tekniska lösningar för varje rum. De viktigaste faktorerna är våning, tillgång till solljus, placering av bullerkällor och typ av rum.

Enligt polisstatistiken är fönster på bottenvåningen mycket mer utsatta för inbrott än fönster på de övre våningarna. Detta gäller särskilt för balkongfönster. Å andra sidan utsätter fönstren på hög höjd de yngsta invånarna för risken att falla ut medan de leker.

Rätt valda fönsterbeslag och tillbehör hjälper till att minimera dessa risker och förbättrar säkerheten för invånarna.

Beroende på fasaden utsätts fönstren för mer eller mindre solljus. Detta märks direkt i mängden ljus och UV-strålning som släpps in i rummen och deras uppvärmning. Mindre soliga rum behöver därför extra uppvärmning och ytterligare belysning med artificiellt ljus, och att vistas i soligare rum kan vara mycket obekvämt på sommaren.

Att montera glas som reglerar mängden ljus som släpps in kan vara lösningen för problem med starkt solljus.

Buller från livliga gator och andra källor kan avsevärt minska komforten att bo i ditt drömhus. Det har en negativ effekt på sömnkvaliteten och påverkar det allmänna välbefinnandet. I fasader som är utsatta för ljudvågor är fönster den svagaste länken som släpper igenom ljud.

Genom att använda ljuddämpande glas minskas bullret som kommer in och förbättras komforten för de boende.

Varje rum har sin egen specificitet som följer av dess funktion. Vi förväntar oss att sovrummet har ett bra mikroklimat under vila, och barnrummet ska vara helt riskfritt. Vardagsrummet är en representativ plats där utseende spelar en nyckelroll, och badrummet och köket är extremt utsatta för fukt.

Med exakt anpassade fönster kan du helt uppfylla dina förväntningar gentemot rummet och eliminera ogynnsamma fenomen som är typiska för platsen.

Se exempel på konfigurationer för kundanpassade fönster

Maximal säkerhet

  • Skydd mot att barn faller ut
  • Skydd mot skärskador
Våning 1 tr
Barnrum
Söder

I det beslag som används lutar fönsterbågen och inte öppnas när man vrider på handtaget. För att öppna fönstret helt måste handtaget vridas till vertikalt läge.

Handtaget med nyckel utgör ett ytterligare skydd: när fönstret är låst fungerar endast lutningsfunktionen.

Det inre glaset i glaspaket med varmkant skyddar mot skärskador när glaset går sönder.

Lugn och ro

Beslag
Comfort
Glas
44.2/12/6/12/6
  • Effektiv utvinning av solvärme
  • Naturligt ljusinsläpp
Bottenvåning
Kök
Öster

En spaltventil som används i fönstret gör att du på ett säkert och bekvämt sätt kan eliminera fukt som bildas i köket i samband med matlagningen

Beslag som används bibehåller sin högre skyddsklass mot inbrott under vädring. Fönstret behöver inte öppnas eller lutas vid vädring så att buller släpps inte igenom.

Ljuddämpande glas i hög klass för inbrottsskydd P4 skyddar mot störande ljud från omgivningen.

Unik klass och elegans

Beslag
Select
Glas
44.4/14/4/14/4

Satsa på kundanpassade fönster

  • Unik estetik
  • Ökad säkerhet
Bottenvåning
Vardagsrum
Söder

I fönstret används innovativa beslag med osynliga gångjärn som skapar ett unikt utseende på insidan.

För större säkerhet har beslagen försetts med ytterligare inbrottsskyddande fästen. Glas i glaspaketet har en hög skyddsklass P4.

Glaspaketet som används filtrerar bort högenergetiska fraktioner av solljuset och UV-strålning.

Komfortabel och hälsosam sömn

Beslag
Comfort
Glas
4/18/4/18/4
  • Tyst och energisnål vädring
  • Få naturlig värme och ljus
Våning 1 tr
Sovrum
Norr

Fönstret har en spaltventil som gör att du kan tyst och energisnålt vädra rummet. Detta är särskilt viktigt i sovrummet där möjligheten att skapa ett bra mikroklimat är en faktor som påverkar sömnkvaliteten.

Glaset som används gör att man kan utnyttja solenergin och släpper igenom mycket mer ljus. Det är mycket viktigt för fönster som är belägna mot norr där ljusinsläppet är mindre.

Ta reda på var du kan köpa våra produkter