We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Värdet hos DAKO-produkter

Vi tar hand om VÄRME i ditt hus

Varför är värmeisolering så viktig?

01

BESPARINGAR

Med täta fönster kan du minska mängden energi som behövs för att värma ditt hus och därmed sänka dina kostnader.

02

KOMFORT

Med täta fönster kan du minska mängden energi som behövs för att värma ditt hus och därmed sänka dina kostnader.

03

MILJÖSKYDD

Med täta fönster kan du minska mängden energi som behövs för att värma ditt hus och därmed sänka dina kostnader.

Ett varmt hus är inte bara FÖNSTER utan även rätt YTTERDÖRR och GARAGEPORT.

Se trion med de högsta parametrar som säkerställer god värmeisolering i ditt hus:

 • fönster i serien DPQ-82 thermoSecure med de senaste tekniska lösningarna, bl.a. ECLAZ glas och unika värmeisolerande inlägg
 • garage-sektionsport med DK-GP Thermo-panelen som är tjockare än panelen i standardutförande gör det möjligt att eliminera onödiga värmeförluster
 • beklädd aluminiumdörr i DA-90 Thermo-systemet utrustad med bland annat en värmeisolerande inlägg i dörrbladet och ett termiskt mellanlägg i tröskeln

KOM IHÅG!

Värmeisoleringskoefficienten betecknas som (W/m2K) - ju lägre värdet på denna koefficient desto bättre värmeisolering.

Korrekt fönstermontering är garantin för god värmeisolering - rådgör med konsulter som är bra på sitt jobb.

Vi hjälper till att säkerställa den komfort som TYSTNAD ger dig

Vad ger dig god ljudisolering?

01

FRIHET

I ditt eget hem vill du fritt använda ditt personliga livsutrymme utan att störa andra.

02

KOMFORT OCH LUGN OCH RO

Att vistas i tysta rum utan att störas av gatubuller eller flygplansljud hjälper dig att koppla av och vila och gör att du kan koncentrera dig.

03

BÄTTRE HÄLSA

Skydd mot buller har en positiv effekt på vår fysiologi, inlärningsförmåga och sociala beteenden.

Det går inte att leva hälsosamt utan tystnad! SÅDANA ÄR FAKTA

 • 60% av människor som har hälsoproblem på grund av buller anger psykofysiska åkommor som den främsta bullerpåverkan: lägre koncentrationsförmåga, trötthet, huvudvärk.
 • 50% av befolkningen utsätts regelbundet för trafikbuller på en hälsoskadlig nivå. Urbanisering för infrastruktur och bostäder närmare varandra, och den resulterande bullerföroreningen har en negativ effekt på vårt välbefinnande, särskilt i tätbefolkade områden.
 • BRIST på ett adekvat skydd mot buller i huset eller lägenheten är orsaken till dålig bedömning av vardagliga levnadsförhållanden. Buller hemma kan manifestera sig i effekter som känslan av att vara hotad och hjälplös, apati och låg självkänsla, aggressivitet till följd av frustration och bristande frihet i hemmet.

 

KOM IHÅG!
Genom att använda bra glas i fönstren kan du avsevärt minska ljudnivån och förbättra komforten inomhus.

 

Vad ska du göra för att få ditt hem vara fullt av lugn och ro?

 

För att få ett bekvämt hem fullt av lugn och ro som ger dig friheten att leva på ditt eget sätt kan tekniken hjälpa. I synnerhet:

 • Fönster och dörrar utrustade med ljuddämpande glas, som sina bra ljudisolerande egenskaper har bland annat fått genom lämplig produktionsteknik och lösningar som laminerat glas, ökat avstånd mellan glasrutor och fyllning av deras utrymmen med en tung gas, eliminerar överdrivna ljud effektivt.
 • Montering av utvändiga rulljalusier som avsevärt ökar ljudisoleringen av altanfönster och dörrar. Sänkning av ljudnivån inomhus genom att använda rulljalusier uppskattas till cirka 10 dB

Vi vet hur du kan få MER LJUS

Varför är tillgången till dagsljus så viktig?

01

BÄTTRE HUMÖR

Dagljus har en positiv effekt på välbefinnandet, stimulerar och återställer viljan att agera och till och med stödjer kampen mot nedstämdhet och depression

02

HÄLSOFÖRDELAR

Solljus är nödvändigt för att vår kropp ska kunna producera och ta upp vitamin D. Det har också läkande effekt på en rad hudsjukdomar, påskyndar ämnesomsättningen och har en gynnsam effekt på blodcirkulationssystemet

03

MER UTRYMME

Ett väl upplyst rum verkar inte bara vara större utan även mycket mysigare och mer bekvämt.

Enkel lösning: ALLA FÖNSTER KAN SLÄPPA IN MER LJUS!

Upp till 10% MER LJUS med fönster utrustade med eclaz specialglas.

Eclaz är en lösning som ger dig bättre tillgång till dagsljus. Neutral ljustransmission och reflektion i Eclaz-glas ger en effekt som är jämförbar med att öka fönsterytan med 8%.

TIPS! Tänk på dina fönster redan i designfasen!

För att säkerställa rätt mängd ljus inomhus är det ytterst viktigt att VÄLJA RÄTT FÖNSTER av lämplig STORLEK och PLACERA dem bäst i huset i förhållande till väderstrecken. Genom FÖNSTERPLANERING redan i designfasen kan du effektivt bestämma fönstrens antal och placering samt inkludera STORA GLASPARTIER i designen som tack vare modern teknik och trots sina stora dimensioner också är energieffektiva och varma. Besök din distributör av fönster redan i designfasen för att optimera dagsljuset inomhus

DET ÄR MÄRKVÄRDIGT! LJUS GER EFFEKT ÄVEN... PÅ NATTEN

Tack vare solstrålning börjar kroppen producera hormoner, bland annat melatonin. Det påverkar vår dygnsrytm som reglerar vår sömn- och vakenhetscykel. Ju mer melatonin desto bättre sover vi och känner oss utvilade. Solljuset stimulerar dessutom produktionen av serotonin som ofta kallas "lyckohormonet".

Vi vet vad du ska göra för att känna dig TRYGG och SÄKER

Varför ta hand om att förbättra din hemsäkerhet?

01

MOT INKRÄKTARE

Det är inte bara din bostad försedd med ett larmsystem, den ska också vara utrustad med fönster och dörrar i en högre klass för inbrottsskydd eller t.ex. utvändiga rulljalusier.

02

UNDVIK OLYCKAN

Funktionella lösningar innebär skydd mot olyckor som gör att du kan undvika problem och olyckor som t.ex. sönderslagen glasruta eller fall ut genom fönstret.

03

GE DE BOENDE LUGN OCH RO

Användningen av hemsäkerhetslösningar ökar känslan av trygghet och gör att invånarna kan njuta av komfort, lugn och ro fullt ut.

Låt oss titta på några fakta! CIRKA 80% av inbrotten sker genom lättåtkomliga fönster och dörrar.

I mer än en tredjedel av fallen avslutas det med enbart inbrottsförsök tack vare vidtagna säkerhetsåtgärder. De vanligaste metoderna att forcera ett fönster är: intrång genom öppet eller halvöppet fönster, genom att bryta upp fönster, flytta fönsterbeslag eller krossa rutan.

Vad kan du göra? Moderna säkerhetsfönster klarar av tjuvarnas metoder, men de måste utrustas med lämpliga tekniska lösningar.

 • BESLAG utrustade med t.ex. inbrottsskyddande beslag med dubbelspärr är mer motståndskraftiga mot inbrott.
 • SECUFORTE HANDTAG: en säker lösning där fönsterhandtaget och spindeln är inte ihopkopplade när fönstret är stängt eller och lutar - så att handtaget spärras automatiskt och förhindrar att fönstret öppnas från utsidan
 • GLAS I HÖGRE SKYDDSKLASS: förstärkt glas som är sammanfogat med lager av säkerhetsfilm gör glaset mer motståndskraftigt mot slag - och även om glaset spricker splittras inte bitarna eftersom eftersom de "hålls kvar" av filmen.

Kom ihåg! Graden av inbrottsskydd betecknar nivån på RC-motståndsklasserna (resistance classes).

 

Ta reda på var du kan köpa våra produkter

Dodaj swój komentarz
Svep åt höger för att skicka

Du kanske också gillar:

Val av produkter

Lösningar för personer som värnar om sin integritet

Vi behöver känna oss trygga och bekväma i vårt eget hem. När vi återvänder till vårt eget hem efter en lång arbetsdag vill vi koppla av helt och hållet. Tyvärr kan trånga byggnader eller närhet till gatan orsaka obehag för de boende på grund av oinbjudna utomstående. Detta var problemet för ägarna till två fristående hus i Belgien. Lösningen var DAKO:s lämpliga träslöjd.

Val av produkter

Topprodukter från DAKO – 2022

Det breda utbudet av DAKOs produkter skapas med tanke på användarnas behov och ger oss möjligheter att anpassa våra produkter efter förväntningar hos kunder över nästan hela världen. Vilka produkter är mest populära just nu? Vänligen ta en titt på listan över DAKOs bästsäljare och bekanta dig närmare med de olika lösningarna!

Val av produkter

Skräddarsydda fönster

Det finns inte två hus som är exakt likadana och alla rum har sitt eget utseende interiört. DAKO Fönsterfabrik är den första fabriken i Polen som presenterar ett omfattande system för skräddarsydda fönster där varje hus och varje rum behandlas individuellt.

Ta reda på var du kan köpa våra produkter

Cookie-inställningar
Kära användare, vår webbplats använder cookies. Du kan ange villkoren för att lagra eller komma åt cookies i inställningarna.
Cookie-inställningar
Användning av cookies

Kära användare, vår webbplats använder cookies. du kan definiera villkoren för att lagra eller komma åt cookies. För mer information om cookies och annan känslig data se Integritetspolicy och GDPR.

Mer information

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, tveka inte att kontakta oss.