We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

DAKO:s nya showroom och produktionshall

Senaste nytt Vårt företagsliv

Bedöm:
Kommentera

Det växande antalet mottagare av DAKO:s omfattande produktutbud och den ständigt växande andelen exportförsäljning var de viktigaste faktorerna som påverkade vårt beslut att bygga ut företaget och utöka dess användbara yta.

Projektet som planerats sedan länge startade i mars som DAKO:s styrelseordförande Jerzy Studziński förklarar:

Det tog lång tid för oss att bestämma oss för när det skulle vara bäst att genomföra denna investering – framför allt på grund av den osäkra och ständigt föränderliga situationen under COVID-19 pandemin – och vi tog hänsyn till olika handlingsscenarier. Trots svårigheterna till följd av begränsningarna och rekommendationerna har byggbranschen klarat sig ganska bra, vilket har haft en direkt effekt på efterfrågan på fönster och dörrar. Med hänsyn till företagets planer för fortsatt utveckling och för att kunna hantera allt fler order bestämde vi oss för att ta ett djärvt steg framåt och investera i fortsatt utbyggnad av infrastrukturen.

Det första steget i utbyggnaden av produktions- och lagerutrymmen slutfördes 2017 och gjorde det möjligt att öka anläggningens produktionskapacitet, främst inom tillverkning av fönster och dörrar i PVC och aluminium. Den aktuella investeringen kommer att ge DAKO mer än 10 000 m2 ytterligare utrymme, och dess genomförande syftar till att få en effektivare transport- och lagerhantering och högre produktionskapacitet samt att utöka och bygga ut våra administrativa kontorslokaler.

Försäljningens utveckling och produktionsökningen medför behov av att kunna erbjuda en lämplig servicenivå och infrastruktur som möjliggör professionellt agerande inom olika områden. Och just på grund av den ökande sysselsättningsnivån och verksamheten relaterad till utvecklingen av utländska försäljningsmarknader ska också kontorsbyggnaden byggas ut och ett modernt utställningsutrymme ska skapas inom ramen för investeringen.

Som DAKO:s marknadsföringschef Anna Studzińska förklarar: Den nya kontorsbyggnaden har designats med hänsyn till dess utställningsfunktion - på ca 1000 m2 som inkluderar ett showroom för produkter från DAKO, och det återstående utrymmet kommer att anpassas efter olika utbildnings-, konferens- och mötesbehov. Vår många års erfarenhet från bl.a. mässor och kontakter med kunder visar entydigt att direktkontakt samt professionell och omfattande presentation av produktutbudet i en form som gör det möjligt för kunder att bedöma kvaliteten ”live” är nyckeln till effektiv försäljning.

Inom ramen för projektet uppförs också tillhörande infrastruktur som inkluderar utveckling av området runt hallen där parkeringsplatser, tillfartsvägar och en manövergård ska byggas. Bygget planeras att färdigställas i slutet av året.

Kommentarer

Du kanske också gillar:

Vårt företagsliv

Vi firar DAKOs 25-årsjubileum!

2019 är ett speciellt år för oss! I år firar vi DAKOs 25-årsjubileum och varumärkets internationella framgång som vi har lyckats uppnå under alla dessa år. 

Vårt företagsliv

Redan färdig! DAKOs nya produktionshall

Ombyggnadsarbeten på DAKOs produktionsanläggning, som pågick sedan augusti 2016, slutfördes. Investeringen har gjorts i samband med en dynamisk utveckling som har varit en konsekvens av ökad försäljning och vårt sortiment som ständigt har utökats.