We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Redan färdig! DAKOs nya produktionshall

Senaste nytt Vårt företagsliv

Bedöm:
Kommentera

Ombyggnadsarbeten på DAKOs produktionsanläggning, som pågick sedan augusti 2016, slutfördes. Investeringen har gjorts i samband med en dynamisk utveckling som har varit en konsekvens av ökad försäljning och vårt sortiment som ständigt har utökats.

Alla arbeten slutfördes enligt den upprättade planen. Det tog nästan ett år att bygga den nya produktions- och lagerhallen som gjorde att DAKOs yta förstorades med 5 200 m². Investeringen omfattade också tillhörande infrastruktur med markplanering av området runt hallen genom att bygga parkeringsplatser, tillfartsvägar och ett manöverområde. Den totala investeringen i inköp av nya produktionsmaskiner och förnyelse av linjen uppgick till nästan 6 miljoner PLN. Slutleveransen av hallen är planerad till andra kvartalet 2017.

Kommentarer

Du kanske också gillar:

Vårt företagsliv

DAKO:s nya showroom och produktionshall

Det växande antalet mottagare av DAKO:s omfattande produktutbud och den ständigt växande andelen exportförsäljning var de viktigaste faktorerna som påverkade vårt beslut att bygga ut företaget och utöka dess användbara yta.

Vårt företagsliv

Vi firar DAKOs 25-årsjubileum!

2019 är ett speciellt år för oss! I år firar vi DAKOs 25-årsjubileum och varumärkets internationella framgång som vi har lyckats uppnå under alla dessa år.