We've detected that you use a different language. Do you want to change the language version to:

Välj ett annat
lang background
läser in

Trä och virke i produktionsprocessen för fönster och dörrar

Våra produkter har alltid varit av högsta kvalitet tack vare genomtänkta och konsekvent genomförda metoder. Kombinationen av den senaste tekniken, manuell precision och många års erfarenhet garanterar DAKO:s träprodukter högsta kvalitet.

VÄLJA MATERIAL

Det första steget i produktionsprocessen är att noggrant välja material. Noga utvalt virke är ett nyckelelement. Rätt virke är särskilt viktigt vid lasyrfärger där träets naturliga struktur syns även efter applicering av färgen.

MASKINBEARBETNING

I nästa steg genomgår materialet genom bearbetningsprocessen med specialmaskiner och verktyg under tillsyn av kvalificerade specialister.

Virket kontrolleras med avseende på eventuella defekter som kvistar eller hartsbubblor. Genom att kontrollera färdigfrästa profiler kan defekta delar elimineras innan vidare bearbetning. Färdiga fönsterdelar limmas i specialpressar, blöts och rensas igen på ojämnheter som uppstått vid maskinbearbetningen och på överflödigt lim.

MANUELL SLIPNING

Alla delar rengörs sedan för hand med hjälp av oscillerande slipmaskiner och svampar med noggrann uppmärksamhet på detaljer. Vår personal är noga med att träytan behandlas med hög precision.

Manuell efterbearbetning av konstruktionen ger träet perfekt jämnhet och gör att det ser perfekt ut efter lackering.

IMPREGNERING OCH LACKERING

Färdiga delar överförs till lackeringsavdelningen där fönstren först impregneras genom sprutning med många strålar och sedan när träet har torkat appliceras ett mellanlager som skyddar träet mot vatteninträngning. När dessa två lager har applicerats är det dags för lack som att appliceras under tryck. Efter applicering av det första lagret matteras hela fönsterytan. Sedan utförs en ny kvalitetskontroll - i detta skede elimineras eventuella brister och andra ojämnheter slips ner. Först då appliceras det sista lacklagret.

BESLAG OCH GLASNING

Alla delar rengörs sedan för hand med hjälp av oscillerande slipmaskiner och svampar med noggrann uppmärksamhet på detaljer. Vår personal är noga med att träytan behandlas med hög precision.

Manuell efterbearbetning av konstruktionen ger träet perfekt jämnhet och gör att det ser perfekt ut efter lackering.

MÄRKNING

Färdiga produkter märks med ett emblem med tillverkarens logotyp som garanterar produktens originalitet och kvalitet. Endast originalprodukter garanterar att DAKO:s kvalitetspolicy efterlevs.

FÄRDIG PRODUKT

Utmärkande för träfönster är det ekologiska materialet som de är gjorda av och deras unika utseende som uppnås genom efterbearbetning av högsta kvalitet. Precision på manuell slipning och lackering, liksom kvalitetskontroll i alla tillverkningsskeden gör att ytan på träfönster från DAKO är oklanderligt slät och lyfter fram träets naturliga skönhet.

EMBALLAGE

Höga standarder för emballering är lika viktiga som själva produkten. För att bibehålla kvaliteten under lastning och transport skyddas därför fönsterkarmarna med skumplast runt hela omkretsen och förpackas dessutom i hårda kartonghörn innan de skyddas med plastfolie. Dessutom inspekteras produkterna noggrant innan de levereras.

Ta reda på var du kan köpa våra produkter